Cesty a památky

Kolínsko » Libenice » evangelická modlitebna

evangelická modlitebna
*

Libenice, Kostely, synagogy a modlitebny, Modlitebny

První písemný doklad o přijímání podobojí v Libenicích je z výslechu libenických občanů v Kutné Hoře 1. ledna 1736. Tehdy se společné modlitby konaly v domě u Jiřího Kantůrka. Když císař Josef II. udělil v roce 1781 svobodu vyznání, přihlásila se většina obyvatel Libenic k evangelické víře. V roce 1826 byl založen první samostatný sbor a započalo se se stavbou modlitebny, která byla v září 1827 vysvěcena.

Jednolodní neorientovaná obdélná stavba, ukončená půlkruhovou apsidou na severozápadě a vysokým štítem s pseudogotickými prvky v jihovýchodním průčelí. Nad korunní římsou je ve spodní části plochy štítu vsazena pískovcová deska, orámovaná hladkou římsou, s nápisem: PRAVDA BOŽÍ ZVÍTĚZÍ / L(ÉTA) P(ÁNĚ) 1827.

Loď je plochostropá, apsida je sklenuta konchou.

Zařízení kostela je prosté, pořízené v roce 1827 a je zdobené modrým mramorováním. Z něho vyniká kazatelna se stříškou nad řečništěm, ukončenou kalichem, opatřená nápisem: MDCCCXXVII NAKLADEM MATĚGE JELINKA / KAŽ SLOVO BOŽÍ PONOUKEJ VČAS NEB NE VČAS TRESCI ŽEHŘI NAPOMÍNEJ VE VŠÍ TICHOSTI A UČENÍ II.Tim: 4,2. a křtitelnice zdobená pseudogotickými motivy, opatřená nápisem: ALŽBĚTA NOVÁK(OVÁ) PANNA NEVINNÁ OBĚTUJE NEVINNÝM. Na kruchtě jsou varhany z roku 1912 od kutnohorského varhanáře Jana Tučka.

Prohlášení za památku

Evangelická modlitebna s evangelickým hřbitovem byly 23. 5. 2014 zapsány do Ústředního seznamu nemovitých kulturních památek ČR pod číslem 105361.

Fotogalerie

Libenice - modlitebna reformovaného evangelického sboru, pohled od jihozápadu (2018)Libenice - modlitebna reformovaného evangelického sboru, východní vstupní průčelí (2018)Libenice - modlitebna reformovaného evangelického sboru, deska v průčelí (2018)Libenice - modlitebna reformovaného evangelického sboru, pohled od severozápadu (2018)Libenice - modlitebna reformovaného evangelického sboru, kazatelna (8. 5. 2013)Libenice - modlitebna reformovaného evangelického sboru, pohled k presbytáři (8. 5. 2013)Libenice - modlitebna reformovaného evangelického sboru, kůr (8. 5. 2013)Libenice - modlitebna reformovaného evangelického sboru, původní lavice (8. 5. 2013)

Zdroj informací

Poche E. a kol.: Umělecké památky Čech 2. Praha. Vydalo nakladatelství ČSAV Academia, 1978.

Odkaz

okraspol.webnode.cz

TOULAVÁ KAMERA / CESTOPISY / VIDEA

Mapa

Poloha

Evangelická modlitebna stojí na horním severním okraji vsi u hřbitova.

GPS: 49°59'8.020"N, 15°15'6.390"E

Přístupnost

Přístupné po dohodě

V této obci ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK