Cesty a památky

Kolínsko » Libenice » vesnická usedlost čp. 40

vesnická usedlost čp. 40

Libenice, Venkovské domy, Zděné stavby

Typická vesnická usedlost kolínského regionu z počátku 19. století, jehož zděná obytná budova (zakreslená ve stávající dispozici na mapě stabilního katastru z roku 1841) je zdobena výraznou klasicistní fasádou, doplněnou mohutnou fabionovou římsou. V roce 1904 jsou zmiňováni jako majitelé domu rodina Novákova, která přispěla k založení místní knihovny.

Současná usedlost se skládá z hlavní obytné budovy umístěné na jižní části parcely, která se průčelím (východní stěnou) obrací do uliční fronty a zděné stodoly, která uzavírá prostor v severní části parcely. Celá  usedlost  je  obehnaná  zděnou  ohradní  zdí.  Obytný dům  je  zděná  přízemní  stavba  s půdní nadezdívkou, ukončenou polovalbovou střechou. Dům je vyzděný z cihel a kamenů. Má levou orientaci s typickou trojdílnou dispozicí. Hlavní obytná budova má v přízemní části průčelí po dvou oknech. Okna jsou vsazena v obdélníkových okenních otvorech, které jsou lemovány šambránou. Prostor mezi okny je zdoben podélným plastickým pásem, který je štukově zpracován kvádrováním. Přízemí od půdní nadezdívky je děleno plasticky vystouplou fabiánovou římsou. Štít průčelí je zdoben plastickým  polokruhovým  motivem,  který  je  podepřen  ozdobnými  krakorci.  Vně  tohoto polokruhu  jsou  vějířovitě  vyskládané  cihly. Fasáda budovy je pokryta  omítkou a je bíle natřená. V současné době k východní stěně domu přiléhá dlouhá obdélná budova, která slouží jako dílna a garáž. V severní části pozemku  se  nachází poměrně prostorná a  zcela zděná stodola obdélníkového půdorysu. Usedlost je obehnána ohradní zdí z kamene, která je stejně jako dům opatřena omítkou s bílým nátěrem.

Prohlášení za památku

Dům čp. 40 není památkově chráněný.

Fotogalerie

Libenice - vesnický dům čp. 40 (2013)

Zdroj informací

Kronika obce Libenice.

Odkaz

okraspol.webnode.cz

Mapa

Poloha

Dům stojí v ohybu silnice Libenice – Červené Pečky naproti tvrzi.

GPS: 49°59'7.431"N, 15°15'13.750"E

Přístupnost

Nepřístupné

V této obci ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK