Cesty a památky

Kolínsko » Limuzy » kaple sv. Václava

kaple sv. Václava

Limuzy, Kaple a kapličky

Kaple se zvoničkou byla postavená 5. 6. - 26. 7. 1869 kameníkem Františkem Balšánkem z Břežan (II) a zasvěcena byla původně sv. Janu Nepomuckému. V roce 1896 kapli opravili tesařský mistr Václav Soukup a zedník František Pokorný z Limuz a znovu musela být zpustlá kaple opravena v červnu roku 1928 místními občany pod vedením Josefa Bejšovce. Po této opravě byl z kaple odstraněn obraz sv. Jana Nepomuckého a nahrazen sochou Panny Marie. U příležitosti oslav svatováclavského milénia 28. září 1929 byla ve výklenku kaple umístěn dřevěný jezdecký reliéf sv. Václava, kterou spolu s novým zvonem vysvětil tuklatský farář P. Josef Vyskočil, čímž došlo ke změně zasvěcení kaple. Místní občané opravili kapličku v roce 1957 v rámci brigády, důkladnější opravu iniciovala Místní lidová knihovna v roce 1965, práce byly svěřeny Karlu Nehasilovi, který obnovil i sluneční hodiny. Znovu byla kaple a její okolí upravovány v rámci brigád v roce 1972 a 1992. V roce 1991 byl z niky kaple ukraden reliéf sv. Václava. Poslední důkladnější opravu provedl v roce 2005 Jiří Václavek z Českého Brodu nákladem majitelů domu čp. 30, stojícího v těsné blízkosti kaple, přičemž do výklenku byl umístěn nový obrázek sv. Václava.

Původně v kapli visel zvon sv. Jan z roku 1861 od pražského zvonaře Karla Belmanna, přenesený sem ze starší zvoničky, která po vybudování kaple zanikla. V roce 1896 zvon praskl, byl přelit Arnoštem Diepoldtem, ale v průběhu 1. světové války byl zrekvírován. Dne 28. září 1929 byl v kapli zavěšen nový zvon sv. Václav, zkoupený za 1100 Kč od zvonařů v Brně z obecní sbírky.

V přední části kaple je zasklená nika s obrázkem sv. Václava, další mělké niky jsu na bocích stavby. Na severní straně je přistavěna obdélná zastřešená předsíňka, určená pro zvoníka. Profilovaná římsa, nesoucí stříšku z pálených tašek, je zdobena štukovou krajkou. Na střeše je umístěna zvonová věžička se segmentově ukončenými obdélnými otvory pro zvon a na hřebeni sedlové stříšky je makovice s kovaným zlaceným dvojitým křížem. Na jižní straně zvonové věžičky jsou pod střechou sluneční hodiny.

Prohlášení za památku

Kaple sv. Václava není památkově chráněná.

Fotogalerie

Limuzy - kaple sv. Václava od jihu (2008)Limuzy - kaple sv. Václava, pohled od severu (2008)

Zdroj informací

Psota J. ml., Kyselová P., Bednář M., Jindřich J.: Drobné památky v Úvalech a okolí. Klub přátel historie a přírody Úval a okolí 2009.

Mapa

Poloha

Kaple stojí v centru obce na jižní straně návsi.

GPS: 50°3'29.845"N, 14°47'22.331"E

Přístupnost

Volně přístupné

V této obci ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK