Cesty a památky

Kolínsko » Lipec » kostel Nejsvětější Trojice

kostel Nejsvětější Trojice
*

Lipec, Kostely, synagogy a modlitebny, Kostely renesanční

Renesanční kostel postavený před rokem 1597 nákladem Žofie Klusákové z Nečtin, manželky majitele panství Jana Klusáka z Kostelce. Barokně byl upravený v 1. čtvrtině 18. století, dnešní podobu ovlivnily další úpravy z 19. století. Zejména přízemí věže vykazuje úpravy v empírovém stylu.

Jednolodní obdélný kostel s půlkruhově uzavřeným presbytářem a hranolovou věží předsazenou před západní průčelí. Fasády jsou členěny pilastry bez hlavic, západní stěna věže je členěna v omítce provedenými pásy, segmentovým oknem a nízkým trojúhelným štítem. Zvonové patro se do tří stran otevírá velkým, segmentově ukončeným oknem.

Loď je plochostropá, presbytář je sklenut křížovou klenbou s visutým dřevěným svorníkem. Z hodnotné části zařízení se dochovaly pouze zbytky hlavního vrcholně barokního rozvilinového oltáře z doby po roce 1710 s obrazem sv. Jeronýma (boční části oltáře se sochami andělů byly ukradeny). Pozoruhodný dřevěný reliéf* Apoteózy sv. Jana z roku 1730 a dva renesanční deskové obrazy malované temperou na dřevě z konce 16. století byly uloženy mimo kostel; obrazy jsou zřejmě částmi epitafu Žofie Klusákové, námětem většího obrazu je Kalvárie, druhá deska nese vyobrazení erbu objednatelky s příslušnou nápisovou páskou.

Dnes filiální kostel spadající pod správu Řimskokatolické farnosti Týnec nad Labem Kutnohorsko-poděbradského vikariátu. Bohoslužby se konají každý čtvrtek v 18:00 hodin.

Prohlášení za památku

Kostel Nejsvětější Trojice je zapsán do Ústředního seznamu nemovitých kulturních památek ČR pod číslem 32280/2–3126.

Fotogalerie

Pohled od jihozápadu (2007)Pohled od jihovýchodu (2007)Pohled od jihu (2010)Pohled k presbytáři z podkruchtí (2010)Pohled ke kruchtě (2010)Klenba presbytáře se svorníkem (2010)Zbytky hlavního oltáře (2010)Obraz v lodi (2010)

Zdroj informací

Poche E. a kol.: Umělecké památky Čech 2. Praha. Vydalo nakladatelství ČSAV Academia, 1978.

Mapa

Poloha

Kostel stojí na jihovýchodním okraji vsi u lesa.

GPS: 50°5'0.440"N, 15°21'59.610"E

Přístupnost

Přístupné po dohodě

V této obci ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK