Cesty a památky

Kolínsko » Lošánky » archeologické nálezy

archeologické nálezy

Lošánky, Archeologická naleziště, Pohřebiště

1. Nálezy z doby keltské (doba halštatská)

Nález žárových hrobů s milodary (dokonce v jednom hrobě měl být nalezen železný meč) bylanské kultury v poloze Ve Stoličkách a soudobé sídliště v blízkosti cesty na vrch Chlum (357 m. n. m.) jižně od vsi popisuje František Dvořák již v roce 1936, z těchto nálezů se ale v současné době nepodařilo nic dohledat.

V roce 1960 byl Antonínem Knorem odkryt v poloze Pod Zahradami komorový hrob bylanské kultury se srubovou konstrukcí o rozměrech 320 x 250 cm. Uvnitř se nacházel birituální pohřeb, obsahující popelnici se žárovým pohřbem a přes ni položenou kostrou (zřejmě sekundární pohřeb do starší komory nebo tělo bylo do hrobu vloženo na nosítkách, která zcela podlehla zkáze), dále 36 nádob (koflíky, mísy, amforové zásobnice atd.) a šest dalších předmětů (nůž, kroužky, náhrdelník z bronzových korálů atd.).

Zdroj informací

Koutecký D.: Bylanské pohřebiště v Lošánkách, Archeologické rozhledy LV, Archeologický ústav AV ČD Praha 2003.

Mapa

Poloha

GPS: 49°59'27.823"N, 15°7'26.127"E

V této obci ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK