Cesty a památky

Kolínsko » Lošánky » kaple sv. Jana Nepomuckého

kaple sv. Jana Nepomuckého
*

Lošánky, Kaple a kapličky

V regionu ojedinělá barokní kaple, postavená kolem roku 1740. Opravena byla v roce 1993.

Kaple má čtvercový půdorys de skosenými nárožími, fasády jsou nečleněné, pouze zakončené výraznou korunní římsou. Nad vstupem s dvojkřídlými dveřmi je umístěna štuková kartuše. Charakteristickou siluetu objektu určuje především jehlancovitá střecha kopírující průběh římsy, s výraznou osmibokou lucernou, završenou cibulovou stříškou s makovicí.

Uvnitř býval obraz sv. Jana Nepomuckého od V. Vysekala z konce 19. století, zvon daroval kapli v roce 1902 Josef Miškovský jako poděkování za zdárné dokončení studia v Praze.

Kaple spadá pod správu Římskokatolické farnosti Kolín v Kolínském vikariátu, bohoslužby se zde nekonají.

 

Prohlášení za památku

Kaple je zapsána do Ústředního seznamu nemovitých kulturních památek ČR pod číslem 32356/2–3452.

Fotogalerie

Kaple sv. Jana Nepomuckého od západu (2006)

Zdroj informací

Poche E. a kol.: Umělecké památky Čech 2. Praha. Vydalo nakladatelství ČSAV Academia, 1978.

Mapa

Poloha

Kaple stojí uprostřed vsi naproti místu, kde stával zámek.

GPS: 49°59'33.030"N, 15°7'29.790"E

Přístupnost

Přístupné po dohodě

V této obci ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK