Cesty a památky

Kolínsko » Lošánky » kaple sv. Jana Nepomuckého

kaple sv. Jana Nepomuckého
*

Lošánky, Kaple a kapličky

V regionu ojedinělá barokní kaple, postavená v roce 1739 z nadace Kutné Hory, která byla v té době majitelem obce. V roce 1874 byla opravena střecha a v roce 1893 byla provedena generální oprava, protože v letech 1894-96 sloužila jako náhradní svatostánek během výstavby kostela sv. Jiří v Lošanech. V roce 1991 byla zchátralá a nezabezpečená kaple vykradena, odcizena byla i vzácná barokní soška Panny Marie z konce 18. století se zlatým křížem, vykládaným broušenými kolínskými granáty. V letech 1992-93 byla firmou ATLAS provedena generální oprava, během níž byl zcela vyměněn starý krov. V roce 1993 byla obnovená kaple znovu vysvěcena.

Kaple má čtvercový půdorys de skosenými nárožími, fasády jsou nečleněné, pouze zakončené výraznou korunní římsou. Nad vstupem s dvojkřídlými dveřmi je umístěna štuková kartuše. Charakteristickou siluetu objektu určuje především jehlancovitá střecha kopírující průběh římsy, s výraznou osmibokou lucernou, završenou cibulovou stříškou s makovicí.

Uvnitř je velký obraz sv. Jana Nepomuckého od Václava Vysekala st. z konce 19. století a obrazy Panny Marie a Ježíše Krista z 20. let 20. století. Ve věžičce je zavěšen zvon, který v roce 1902 daroval Josef Miškovský z Lošánek jako poděkování za zdárné dokončení studia v Praze.

Kaple spadá pod správu Římskokatolické farnosti Kolín v Kolínském vikariátu, bohoslužby se zde konají pouze jedenkrát ročně na svátek sv. Jana Nepomuckého.

Prohlášení za památku

Kaple byla 23. listopadu 1987 zapsána do Ústředního seznamu nemovitých kulturních památek ČR pod číslem 32356/2–3452.

Fotogalerie

Lošánky - kaple sv. Jana Nepomuckého od jihozápadu (2006)Lošánky - kaple sv. Jana Nepomuckého od severozápadu (2019)Lošánky - kaple sv. Jana Nepomuckého od jihovýchodu (2019)Lošánky - kaple sv. Jana Nepomuckého, kartuše nad vchodem (2019)Lošánky - kaple sv. Jana Nepomuckého, celkový pohled do interiéru (2019)Lošánky - kaple sv. Jana Nepomuckého, klenba (2019)Lošánky - kaple sv. Jana Nepomuckého, obraz (2019)Lošánky - kaple sv. Jana Nepomuckého, signatura obrazu (2019)

Zdroj informací

Poche E. a kol.: Umělecké památky Čech 2. Praha. Vydalo nakladatelství ČSAV Academia, 1978.

Mapa

Poloha

Kaple stojí uprostřed vsi naproti místu, kde stával zámek.

GPS: 49°59'33.030"N, 15°7'29.790"E

Přístupnost

Přístupné po dohodě

V této obci ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK