Cesty a památky

Kolínsko » Malotice » hřbitov

hřbitov

Malotice, Funerálie, Hřbitovní brány a zdi, Hřbitovní kříže, Náhrobky

Nový hřbitov založený po zrušení hřbitova u kostela sv. Matouše a vysvěcený 23. května 1855.

Uprostřed je středový hřbitovní kříž a řada zajímavých náhrobků z 2. pol. 19. a počátku 20. století. Mezi nimi vynikají:

  • Litinový nánrobek malotického faráře Jana Šrámka z roku 1882, opatřený nápisem: ZDE V PÁNU ODPOČÍVÁ DŮSTOJNÝ, HORLIVÝ KNĚZ JAN KŘ. ŠRÁMEK FARÁŘ MALOTICKÝ. NAROZEN DNE 7. PROSINCE 1818, SKONČIL ZBOŽNÝ ŽIVOT SVŮJ DNE 20. ČERVNA 1882 A OČEKÁVÁ SLAVNÉHO Z MRTVÝCH VSTÁNÍ. DUŠI JEHO BUĎ BŮH MILOSTIV.
  • Řada náhrobků malotických farářů z konce 19. století, prostřední kříž je opatřen nápisovou deskou: ZDE BUDOUCÍHO Z MRTVÝCH VSTÁNÍ OČEKÁVÁ VELEDŮSTOJNÝ PÁN P. ANTONÍN ČÍŽEK KNĚZ JUBILÁT. ZASLOUŽILÝ FARÁŘ V MALOTICÍCH. ZEMŘEL DNE 19. SRPNA 1898 V 84 ROCE VĚKU A 56 ROCE KNĚŽSTVÍ SVÉHO. KŘÍŽ JSEM HLÁSAL, KŘÍŽ JSEM SNÁŠEL, POD KŘÍŽEM JSEM POKOJ NAŠEL.
  • Pískovcový náhrobek Václava Mašína z roku 1912 s nápisem: ZDE V PÁNU ODPOČÍVÁ VÁCLAV MAŠÍN, SEDLÁŘ V DOUBRAVČANECH, † 19. 12. 1912 V STÁŘÍ 29 R. ODPOČÍVEJ V POKOJI.
  • Pískovcový náhrobek rodiny Štěpánových z roku 1894.
  • Náhrobek (tč. povalený) novináře Václava Nedvídka s nápisem: VÁCLAV NEDVÍDEK / ZASLOUŽILÝ ČESKÝ ŽURNALISTA / * 26. 9. 1845 – † 19. 5. 1912 / ČEST PAMÁTCE MUŽE ŠLECHETNÉHO.
  • Náhrobek Alžběty Skálové z roku 1899 s nápisem: ZDE V PÁNU ODPOČÍVÁ ALŽBĚTA SKÁLOVÁ, ROLNICE Z BARCHOVIC, ZEM. 2. ŘIJNA 1899 STÁŘÍ 62 ROKŮ. V TOMTO MÍSTĚ JEST ZAKOPÁN POKLAD SVĚTA NEJVĚTŠÍ NEBOŤ TUTO POCHOVÁNO SRDCE MATKY NEJLEPŠÍ.
  • Částečně poškozený náhrobek Josefa Svobody z roku 1901 s nápisem: ZDE V PÁNU ODPOČÍVÁ JOSEF SVOBODA Z BARCHOVIC ZEM. 8. ÚNORA 1901 STÁR 35 R. V MLÁDÍ MÉM ZNENADÁNÍ BŮH MĚ VOLAL K TOMU SPANÍ. NEŽEL OTČE NEPLAČ MÁTI NEMOHLO SE JINAK STÁTI. VŽDYŤ JE JENOM KRÁTKÝ ČAS, SHLEDÁME SE VŠICHNI ZAS.

Fotogalerie

Malotice - hřbitov, pohled od brány (2017)Malotice - hřbitov, centrální hřbitovní kříž (2017)Malotice - hřbitov, náhrobek Jana Šrámka (2017)Malotice - hřbitov, řada náhrobků malotických farářů u severní stěny (2017)Malotice - hřbitov, nápis na náhrobku faráře Antonína Čížka (2017)Malotice - hřbitov, náhrobek rodiny Štěpánových (2017)Malotice - hřbitov, náhrobek Václava Nedvídka (2017)

Mapa

Poloha

Hřbitov se nachází na východním okraji obce.

GPS: 49°57'55.518"N, 14°59'8.343"E

Přístupnost

Volně přístupné

V této obci ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK