Cesty a památky

Kolínsko » Mančice » archeologické nálezy

archeologické nálezy
*

Mančice, Archeologická naleziště

1. nález mincí z raného středověku (mladší doby hradišťní)

V roce 1890 byl na zahradě pana J. Grifa objeven (a částečně rozebrán) poklad 200 – 300 raně středověkých stříbrných denárů, převážně ražeb českého knížete Boleslava I. nebo Boleslava II. z 10. století a ještě mladší mince bavorské a rakouské. V nádobě se nalézaly i čtyři kusy sekaného stříbra a perly, které nelze časově určit. Poklad byl uložen ve válcovité nádobě, překryté zlomkem dna většího hrnce zřejmě koncem 10. století nebo později.

2. nález mince z raného středověku (mladší doby hradišťní)

V roce 1892 byl na poli za vsí nalezen český denár knížete Boleslava II. (967-99). Souvislost tohoto ojedinělého nálezu s hromadným nálezem mincí nebyla prokázána.

Fotogalerie

Mančice - jeden z denárů Boleslava II z mančického nálezu, rubová strana Mančice - jeden z denárů Boleslava II z mančického nálezu, lícová strana

Zdroj informací

Lutovský M.: Encyklopedie slovanské archeologie v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, str. 179. Vydalo nakladatelství Libri 2001.

Polanský L.: Archeologické nálezy mincí, denáry a jejich přínos k poznání českých dějin. Rigorózní práce, Univerzita Karlova 2009.

Spěšná H.: Raně středověké osídlení Kolínska. Bakalářská práce, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova. Praha 2009.

Mapa

Poloha

GPS: 49°58'58.640"N, 15°5'38.700"E

V této obci ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK