Cesty a památky

Kolínsko » Mančice » tvrz

tvrz

Mančice, Tvrze, Tvrze zaniklé

Když se v roce 1564 dělili synové Smila Myšky ze Žlunic o otcovský majetek, připadly Mančice s další vsi Zdislavovi Myškovi ze Žlunic, který si zde postavil tvrz. Její podoba není známá. Tvrz se poprvé připomíná roce 1590, kdy Zdislav prodal celé mančické zboží svému bratrovi Jindřichu Myškovi, majiteli Červeného Hrádku.

Majitelé tvrze se potom rychle střídali, až ji v roce 1610 Viktor Hradecký z Bukovna prodal Janu Kryštofu Myškovi, který k mančickému statku připojil několik dalších vsí. Jan Kryštof sice zemřel v průběhu stavovského odboje v letech 1618—20, ale přesto byly Mančice v roce 1622 jeho dědicům zkonfiskovány.

K mančickému statku tehdy kromě tvrze, dvora a vsi Mančic náležely ještě další tři vesnice. V roce 1623 koupil tento zkonfiskovaný statek Václav Vchynský z Vchynic a připojil Mančice opět k červenohrádeckému panství. Tvrz byla nadále udržována a stála ještě v roce 1664, kdy tehdejší majitel Červeného Hrádku, Blažej Evžen Salazar de Monte Albano prodal Mančice Rudolfu Rašínovi z Rýzmburka. Nový majitel již v následujícím roce prodal tvrz, dvůr a ves Mančice městu Kutné Hoře, která ji připojila k Lošanům. Za městské vlády tvrz přestala být udržována a záhy zpustla. Po roce 1665 se již více nepřipomíná.

Zdroj informací

Šimek T. a kol.: Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku; Východní Čechy. Praha, nakladatelství Svoboda, 1989.

Mapa

Poloha

Z tvrze se nic nezachovalo a nelze ani určit, kde stála.

GPS: 49°58'58.740"N, 15°5'38.280"E

V této obci ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK