Cesty a památky

Kolínsko » Ohaře » archeologické nálezy

archeologické nálezy

Ohaře, Archeologická naleziště, Ostatní archeologické nálezy

1. Nálezy z pozdní doby kamenné (nladší eneolit)

V Ohařích byla nalezena celá nádoba kultury zvoncových pohárů (2800 – 2500 př. n. l.), uložená v Regionálním muzeu Kolín.

2. Nálezy z mladší doby bronzové (kultura popelnicových polí)

Ve 30. letech 20. století našel František Dvořák několik vejčitých nádob knovízské kultury z let 1300 - 1050 př. n. l., tyto nálezy se však ztratily a dnes jsou nezvěstné.

3. Nálezy z doby stěhování národů (doba římská)

 Ve 30. letech 20. století se František Dvořák ještě zmiňuje o sídliští z doby stěhování národů, dochovalo se několik střepů s unikátní kolkovanou výzdobou ze 4. stol. n. l..

4. Nálezy z doby keltské (doba laténská)

  • V meziválečném období byly v poloze „Na Kopci“ nalezeny dle popisu Františka Dvořáka blíže nespecifikované bronzové keltské předměty z období mladšího laténu, dnes nezvěstné.
  • V roce 1998 byly na severovýchodním okraji obce zjištěny dvě chaty z 3. – 2. stol. př. n. l. a na poli vlevo od silnice do Jestřábí Lhoty byl ve stejném roce vyorán panem Michálkem bronzový náramek z 3. – 2. stol. př. n. l., který je uložen v muzeu v Kolíně.

Fotogalerie

Ohaře - archeologické nálezy, nádoba kultury zvoncových pohárů z pozdní doby kamenné (2008)Ohaře - archeologické nálezy - bronzový náramek z doby laténské (2008)

Mapa

Poloha

GPS: 50°5'51.770"N, 15°17'41.170"E

V této obci ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK