Cesty a památky

Kolínsko » Ohrada » pohřebiště z keltské a germánské doby

pohřebiště z keltské a germánské doby

Ohrada, Archeologická naleziště, Pohřebiště

1. pohřebiště z keltské doby (doba halštatská až laténská)

V areálu dvora byly nalézány hroby z keltského pohřebiště již v 19. století, tyto nálezy se však nedochovaly. V meziválečném období byla objevena nádoba zhotovená na kruhu se zbytky kremačního popele z přelomu 7/6. – 5. stol. př. n. l., v roce 1945 byly objeveny zlomky sídlištní keramiky a závaží z 6. – 5. stol. př. n.l. a skleněné korále z 3. – 1. stol. př. n.l. a v roce 1958 byl vykopán hrob bohaté keltské ženy ze 3. stol. př. n. l. Popsané nálezy jsou uloženy v kolínském muzeu.

2. pohřebiště z doby germánské (doba stěhování národů)

V letech 1935 a 1941 se podařilo v bývalé pískovně odkrýt několik rozrušených žárových hrobů z doby římské, z 1. a 2. století. V hliněných popelnicích byly uloženy milodary, například bronzové vědro, souprava cedníku a naběračky, zlomky bronzových nádob, spony, železné zbraně, nůžky, nůž, dlátko a kostěná jehlice.

Mapa

Poloha

Nálezy byly učiněny na katastru obce.

GPS: 50°2'47.020"N, 15°9'24.400"E

V této obci ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK