Cesty a památky

Kolínsko » Pečky » kostel sv. Václava

kostel sv. Václava
*

Pečky, Kostely, synagogy a modlitebny, Kostely moderní

Spolek pro stavbu kostela v Pečkách byl ustanoven roce 1892, do té doby byly Pečky bez vlastního kostela (v roce 1901 byla zřízena ve školní budově kaple). Současný pseudorománský kostel v duchu secesního eklektismu byl postaven v letech 1906–12 podle plánů Bohumila Štěrby z Prahy stavitelem Janem Sklenářem z Kolína, slavnostně byl vysvěcen 13. října 1913. Kostel byl postaven za štědrého přispění knížete Jana II. z Lichtenštejnu, který byl majitelem pečecké rafinérie cukru. Na stavbu kostela daroval pozemek v centru Peček a značnou hotovost. V roce 2001 byly provedeny důkladné opravy střechy a fasád.

Neorománská jednolodní obdélný kostel s lodí rozšířenou ve střední části, půlkruhově ukončeným presbytářem a hranolovou věží v jihozápadním průčelí ve stylu secesního eklektismu. Vstupní dekorativní portál ve věži je ústupkovvý, lemován sloupky s korintskými hlavicemi, ukončený půlkruhovým tympanonem. Fasády jsou členěny lizénovými rámci s obloučkovým vlysem, členěny jsou sdruženými okny. Střecha je kryta bobrovkami, částečně glazovanými.

Monumentálně pojatý interiér působí jednoduchým až strohým pojetím, které však není záměrné (počítalo se s pozdějším dovybavením, ke kterému však vlivem nepříznivých okolností nedošlo). Oltář se sochami sv. Václava, sv. Ludmily a sv. Vojtěcha pochází z roku 1943 a jeho autorem je řezbář František Charvát z Kutné Hory, lavice jsou ze 30. let 20. století. Vnitřek kostela byl vymalován místním malířem Kazdou geometrickými vzory a obrazy ze života sv. Václava podle návrhu Františka Urbana, který rovněž navrhl vitráže v presbytáři, znázorňujících sv. Václava, sv. Vojtěcha a sv. Ludmilu. Výrazným prvkem interiéru je do prostoru lodi otevřený vyřezávaný dřevěný krov. Zajímavostí jsou dochované teplovodní rozvody v kostelních lavicích, které byly napojeny na kotelnu v místnosti naproti sakristii (dnes skladiště), takže kostel byl již v době svého vzniku vytápěný. V západní části jsou za polokruhovým výklenkem varhany z roku 1901 od kutnohorského varhaníka Antonína Mölzera st., opravené v roce 1945 Josefem Líbalem. Ve věži visí dva zvony z roku 1926.

Prohlášení za památku

Kostel sv. Václava byl 20. dubna 1991 zapsán do Ústředního seznamu nemovitých kulturních památek ČR pod číslem 10080/2–4267.

Fotogalerie

Pečky - kostel sv. Václava, pohled od jihovýchodu (2017)Pečky - kostel sv. Václava, pohled od jihozápadu (2017)Pečky - kostel sv. Václava od jihu (2007)Pečky - kostel sv. Václava,jihozápadní nároží věže (2017)Pečky - kostel sv. Václava, průčelí věže (2017)Pečky - kostel sv. Václava, jižní vchod (2017)Pečky - kostel sv. Václava, západní vchod (2017)Pečky - kostel sv. Václava, detail výzdoby tympanonu (2017)Pečky - kostel sv. Václava, pohled k presbytáři (2017)Pečky - kostel sv. Václava, vítězný oblouk a presbytář (2017)Pečky - kostel sv. Václava, detail klenby presbytáře (2017)Pečky - kostel sv. Václava, hlavní oltář (2017)Pečky - kostel sv. Václava, plastika draka v presbytáři (2017)Pečky - kostel sv. Václava, pohled lodí k západnímu zakončení (2017)Pečky - kostel sv. Václava, varhany (2017)Pečky - kostel sv. Václava, plastikla draka pod konzolí varhanního otvoru (2017)Pečky - kostel sv. Václava, detail výmalby stěn (2017)Pečky - kostel sv. Václava, výmalba okolo oken (2017)Pečky - kostel sv. Václava, socha sv. Jana Nepomuckého na konzole severní stěny (2017)Pečky - kostel sv. Václava, křtitelnice a severní boční oltář (2017)Pečky - kostel sv. Václava, průduchy topení v kostelních lavicích (2017)Pečky - kostel sv. Václava, znak pečeckého cukrovaru na lavicích (2017)Pečky - kostel sv. Václava, znal Lichtenštejnů na kostelních lavicích (2017)Pečky - kostel sv. Václava, pohled do otevřeného trámového stropu (2017)

Odkaz

www.farnostpecky.cz

TOULAVÁ KAMERA / CESTOPISY / VIDEA

Mapa

Poloha

Kostel sv. Václava stojí na Masarykově náměstí v severní části města.

GPS: 50°5'29.804"N, 15°1'55.893"E

Přístupnost

Přístupné po dohodě

V tomto městě ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK