Cesty a památky

Kolínsko » Pečky » věžový vodojem

věžový vodojem
**

Pečky, Industriál, Vodojemy a další vodovodní zařízení

Mohutnou funkcionalistickou věž vodojemu postavila v letech 1931–34 místní stavební firma Ing. Dr. Františka Uhra, pravděpodobně podle projektu architekta Františka Jandy, autora podobných staveb v Kolíně a Poděbradech. Věž byla opravena v 90. letech 20. století.

Železobetonový věžový vodojem je opticky rozdělen na tři části – přízemní část se vstupem a ochozem, střední s dříkem s nosnými sloupy a horní s nádrží. Šestice nosných sloupů kruhového půdorysu nese válcový vodojem o objemu 325 m3. Přízemní část se vstupem, který je ze severní strany, odděluje od střední části železobetonová deska, která slouží jako dolní terasa se zábradlím. Středem stavby mezi nosnými sloupy vede válcový dřík prosvětlený obdélníkovými okny, ve kterém je schodiště a potrubí – výtlačné a odběrné zároveň a přepadové.  Válcový plášť reservoáru je hladký, mezi pláštěm a nádrží je izolační vzduchová mezera. Dno reservoáru se nachází 24 m nad terénem. Vnější průměr nádrže je 8,76 m, výška při stěně je 6,27 m, výška od přepadu ke dnu činí 6,26 m. 

Vodojem je vsoký 38 metrů a na jeho vrchol vede 183 schodů. Střecha vodojemu, která je zakončena lucernou, slouží jako další vyhlídka a je rovněž opatřena zábradlím. 

Prohlášení za památku

Vodojem byl 9. 9. 2011 prohlášen kulturní památkou Ministerstvem kultury a zapsán do Ústředního seznamu nemovitých kulturních památek ČR pod číslem 104468.

Fotogalerie

Vodojem (2008)

Zdroj informací

Hlušičková, H: Technické památky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, III. díl (P - S), Nakladatelství Libri, Praha, 2003.

TOULAVÁ KAMERA / CESTOPISY / VIDEA

Mapa

Poloha

Vodojem stojí v sousedství železniční stanice v ulici J. A. Komenského.

GPS: 50°5'24.330"N, 15°1'45.260"E

Přístupnost

Přístupné po dohodě

V tomto městě ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK