Cesty a památky

Kolínsko » Plaňany » socha sv. Jana Nepomuckého

socha sv. Jana Nepomuckého
*

Plaňany, Sochy a sousoší

Barokní pískovcová socha z roku 1759 od kutnohorského sochaře Martina Másla a kameníka Václava Kamenického z Kostelce nad Černými lesy, objednaná pro Plaňany jako dík za uchránění obce při bitvě u Kolína farářem Janem Antonínem Bartlem. V roce 1962 byla socha z iniciativy bratrů Kamarýtových přenesena do Kolína, kde byla dočasně umístěna před severní průčelí chrámu sv. Bartoloměje; tím byla pravděpodobně zachráněna před zničením. Dne 30. srpna 2008 byla socha z Kolína odvezena k restaurování v ateliéru Jarmila Plachého v Blince a 17. 11. 2011 opět slavnostně odhalena na plaňanském náměstí poblíž místa, kde původně stála. Současně bylo nově upraveno okolí sochy.

Socha světce stojí na trojbokém profilovaném podstavci s mohutnými volutami po stranách, na kterých jsou sošky tří andělů (kopie ztracených andělů z roku 2010 od Jarmila Plachého). Průčelí podstavce zdobí kartuše zdobená rokaji s latinsky psaným nápisem s chronogramem (1759): STATUAM HANC MENS GRATA LOCI PATRI OF FERT DIVEI OANNES ECCE TIBIPI A DAT PLANANI ANA MANVS. Postava světce  v tradičním oděvu je zachycena v kontrapostu s uvolněnou pravou nohou a v mírném šroubovitém pohybu těla, v náručí drží kříž s ukřižovaným Kristem.

Socha byla restaurována a opětovně instalována péčí městyse Plaňany a díky dotaci ze Středočeského Fondu kultury a obnovy památek a fondu TPCA – Partnerství pro Kolínsko.

Prohlášení za památku

Socha je zapsána do Ústředního seznamu nemovitých kulturních památek ČR pod číslem 18388/2–832.

Fotogalerie

Plaňany - socha sv. Jana Nepomuckého (26. 11. 2011)Plaňany - socha sv. Jana Nepomuckého, detail (26. 11. 2011)Plaňany - socha sv. Jana Nepomuckého, detail (26. 11. 2011)Plaňany - socha sv. Jana Nepomuckého, detail (26. 11. 2011)Plaňany - socha sv. Jana Nepomuckého ještě v Kolíně u chrámu sv. Bartoloměje (2006)Plaňany - socha sv. Jana Nepomuckého ještě v Kolíně u chrámu sv. Bartoloměje (80. léta 20. století)

Mapa

Poloha

Socha stojí na náměstí v Plaňanech.

GPS: 50°3'5.300"N, 15°1'46.550"E

Přístupnost

Volně přístupné

V tomto městysi ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK