Cesty a památky

Kolínsko » Poboří » kaple sv. Gotharda

kaple sv. Gotharda
*

Poboří, Kaple a kapličky

Kaple představuje ve venkovském prostředí poměrně kvalitní a ne zcela běžnou stavební památku.

Barokní kaple postavená místními sedláky v roce 1772. Roku 1886 byla upravena a vybavena novým mobiliářem s obrazem sv. Gotharda od Františka Anděla. Podle dochovaných záznamů byla opravena v roce 1909, od roku 1950 ale včetně okolních barokních statků bez údržby chátrala. V roce 1987 bylo z důvodu havarijního stavu rozhodnuto o demolici kaple, které zabránila změna společenských poměrů v roce 1989. Kaple byla v 90. letech provizorně opravena a v roce 2004 byly obnoveny vnější fasády a střecha.

Drobná čtvercová stavba se zaoblenými nárožími, orientovaná k východu. Fasády jsou členěny architektonickými prvky převzatými z vysoké architektury, především pilastry. Ve vstupním průčelí jsou krajní pilastry ukončeny římsovými hlavicemi, střední pak jónskými hlavicemi, společně vynášejí kladí s bohatě profilovanou okenní římsou, krytou dvěma řadami tašek. Nad římsou se zdvíhá trojúhelníkový štít, rozdělený dvěma úzkými, hladkými pilastry s pultovým ukončením. Ve vrcholu štítu je malá nika, určená pro sošku a pod ní okénko s konkávně probranými stěnami. Vstupní portál v ose západního průčelí je z červeného nučického pískovce, hladký, zdobený pouze v horní části uchy. Nad vstupním portálem je segmentově zaklenuté okno na kruchtu. Boční stěny jsou členěny vždy čtyřmi pilastry s římsovými hlavicemi, mezi nimi na každé straně po jednom velkém, segmentově sklenutém oknu. Na východní straně je okno naznačené pouze v omítce bohatě profilovanou štukovou šambránou. Kapli kryje sedlová, na východě valbová střecha krytá drážkovými taškami a vrcholící výrazným dřevěným sanktusníkem pobitým šindelem a ukončeným jehlancovou stříškou.

Vnitřní prostor kaple je v současné době bez výbavy, sklenutý zrcadlovou klenbou, napodobující dřevěný strop. Podlaha je částečně cihlová, částečně z kamenných desek, u východní stěny je zděná bohatě profilovaná barokní oltářní menza s výklenkem ve zdi. Na západní straně nad vchodem je dřevěná kruchta podepřená při severní stěně jedním sloupem, kolem kterého vede nahoru točité schodiště. Na středním poli stropu a východní stěně se dochovaly zbytky původní malířské výzdoby.

Kaple je pod správou Řimskokatolické farnosti Kostelec nad Černými lesy Kolínského vikariátu, pravidelné bohoslužby se nekonají.

Prohlášení za památku

Kaple sv. Gotharda byla 31. 12. 1965 zapsána do Ústředního seznamu nemovitých kulturních památek ČR pod číslem 34152/2–833.

Fotogalerie

Poboří - kaple sv. Gotharda od jihozápadu (2017)Poboří - kaple sv. Gotharda, západní průčelí (2017)Poboří - kaple sv. Gotharda od severozápadu (2017)Poboří - kaple sv. Gotharda od jihovýchodu (2018)Poboří - kaple sv. Gotharda, východní průčelí (2018)Poboří - kaple sv. Gotharda, detail výzdoby západního průčelí nad vchodem (2018)Poboří - kaple sv. Gotharda, detail výzdoby jižní fasády (2018)Poboří - kaple sv. Gotharda, interiér k oltáři (2018)Poboří - kaple sv. Gotharda, oltářní menza (2018)Poboří - kaple sv. Gotharda, zbytky freskové výzdoby (2018)Poboří - kaple sv. Gotharda, pohled ke kůru od jihu (2018)Poboří - kaple sv. Gotharda, pohled ke kůru od severu (2018)

Zdroj informací

Poche E. a kol.: Umělecké památky Čech 3. Praha, str. 101. Vydalo nakladatelství ČSAV Academia, 1980.

Mapa

Poloha

Kaple stojí stranou hlavní komunikace uprostřed návsi obklopené statky.

GPS: 50°1'28.129"N, 15°2'50.526"E

Přístupnost

Přístupné po dohodě

V této obci ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK