Cesty a památky

Kolínsko » Polepy » archeologické nálezy

archeologické nálezy
***

Polepy, Archeologická naleziště, Hradiště a sídliště, Pohřebiště

1. Sídliště a pohřebiště lidu unětické kultury (starší doba bronzová)

Dosud největší známé pohřebiště*** a sídliště lidu unětické kultury starší doby bronzové (2300 - 1700 př. n. l.)  v České republice se 142 prozkoumanými hroby, v nichž bylo pohřbeno 157 lidí ve skrčené poloze. Polepské pohřebiště bylo známo od roku 1913, kdy Františka Dvořáka upozornil místní občan pan Bulíček, že na pozemku pana Převrátila vyoral kamenné desky střechovitě sestavené. Na tomto místě pak František Dvořák odkryl první hrob, který byl později prozkoumán o označen jako hrob č. 65. Nejstarší hroby byly nalezeny ve východní části pohřebiště, které se postupně rozšiřovalo směrem k západu. Přes polovinu nalezených koster patří ženám, třetina mužům a zbytek dětem, ve 13 hrobech byli pohřbeni dva lidé, v jednom hrobě dokonce současně tři, ve 3 případech pak byly spolu s matkou uloženy spálené ostatky dítěte a pětkrát byl mrtvý pohřbený vsedě. Hrobové jámy měly kamenné obložení a kromě keramických nádob v nich byly uloženy bronzové předměty jako jehlice, dýky a spony. Nejvýznamnější byl nález skleněných modrozelených korálků, který je nejstarším dokladem sklářské produkce u nás.

Archeolog František Dvořák začal se systematickým průzkumem pohřebiště v roce 1921 a každoročně prokopal několik hrobů. Výzkum byl ukončen na podzim roku 1925, kdy byly odkryty i pozůstatky přilehlého sídliště. Jako první se nalezenému materiálu z Polep věnoval Václav Moucha, který se jeho rozboru věnoval detailně mnoho let. Veškeré nálezy jsou uloženy v Regionálním muzeu v Kolíně.

2. Sídliště z doby keltské (doba laténská)

V meziválečném období 20. století prozkoumal František Dvořák keltské sídliště na polích za vsí, nálezy z tohoto výzkumu jsou však nezvěstné. Přímo v obci pak odkryl jímku s nesčetnými střepy z 3. – 1. stol. př. n. l., mezi nimi i zlomek malované červené nádoby s bílým pruhem, do něhož byla proškrábána vlnovka, a několik polozemnic (rozměry 4,1×3,68 a hloubka 0,9 m) s kruhovými jámami o průměru 1 – 1,5 metru. V jedné bylo objeveno neporušené vnitřní vybavení s ohništěm v koutě a dvěma schody. Kromě celých nádob z 2. – 1. stol. př. n. l. pochází z tohoto nálezu i brousek, dva zlomky železných obrouček a žernov zhotovený z kamene vytěženého z Kunětické hory u Pardubic. Nálezy jsou uloženy v Regionálním muzeu v Kolíně..

Fotogalerie

Polepy - pohled na areál pohřebiště unětické kultury (2007)Polepy - koflík unětické kultury, Regionální muzeum v Kolíně (2007)Polepy - vystavené nálezy v Regionálním muzeu v Kolíně (2007)

Zdroj informací

Regionální muzeum Kolín: Kolínsko – území s archeologickými nálezy. Publikace k výstavě v roce 2000.

Sklenář K., Sklenářová Z., Slabina M.: Encyklopedie pravěku v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Praha, nakladatelství Libri 2002.

Mapa

Poloha

Pohřebiště se rozkládá na Polepském vrchu v nadmořské výšce 250 - 255 metrů na západním okraji vsi.

GPS: 50°0'11.713"N, 15°11'54.717"E

Přístupnost

Volně přístupné

V této obci ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK