Cesty a památky

Kolínsko » Polepy » Horní mlýn (zaniklý)

Horní mlýn (zaniklý)

Polepy, Industriál, Mlýny

Mlýn pocházející z první poloviny 14. století, zmíněný v nejstarší městské kolínské knize k roku 1343. V ní se uvádí, že toho roku osm dní před Michalem (tedy 20. září 1343) koupili mlýn v Polipech od rychtáře bratři Fritsko a Kuntzman. Tento zápis je rovněž první písemnou zmínkou o samotných Polepech. V průběhu středověku a raného novověku měnil mlýn velmi často majitele či nájemce, například v roce 1381 se vzpomíná kolínský měšťan Petr Krautwurst, v roce 1382 pak Bartoš z Hory a v roce 1384 Ješek Hrabáně z Kolína. V roce 1396 patřil mlýn Františkovi z Lemuz a po roce 1440 ho bohatá kutnohorská měšťanka Kateřina prodala jakémusi Martinovi, mlynáři ze Slatiňan. Na přelomu 16. a 17. století se mlýn dostal do majetku města Kolína, který ho ovšem v roce 1630 prodal spolu s dalšími majetky holandskému bankéři Hanušovi de Vitte z Lilienthalu, spolupracovníku Albrechta z Valdštejna, který ho připojil ke svému panství Ratboř. Osud mlýna v průběhu třicetileté války není znám, ale pravděpodobně byl spolu se vsí zpustošen Sasy v roce 1634 a poté obnoven po roce 1663 za nového majitele Ratboře Hanuše Bedřicha z Trauttmansdorfu. V roce 1676 se novým majitelem mlýna stal Matěj Stehlík, který ho pravděpodobně nechal raně barokně přestavět do podoby, v jaké se zachoval až do svého zboření ve 20. století. V roce 1706 byl majitelem mlýna Jan Kořínek. V majetku tohoto rodu zůstal mlýn delší dobu, v roce 1725 nechali upravit rybník a hráz. Mlynářské řemeslo v Polepech zřejmě slušně vynášelo, neboť mlynář Jan Kořínek si mohl v roce 1789 koupit dům (dnes již zbořené čp. 92) v Pražské ulici v Kolíně. V r. 1838 vlastnil mlýn František Šiler, který se v roce 1850 stal prvním starostou obce. Po něm se majiteli mlýna stal mlynářský rod Rajských, mlynář Čeněk Rajský byl v letech 1893-96 a 1899 – 1902 rovněž starostou obce. Po povodni v roce 1890, která protrhla hráz rybníka, nechal opravit napájení vodou, kterou na celkem tři mlýnská kola přiváděl žlab o šířce 1,4 metru. Ve 20. století se jako mlynáři připomínají v roce 1930 Josef Bulíček (v té době měl mlýn již jen jedno kolo na svrchní vodu) a v roce 1939 coby nájemce František Zdeněk. Po roce 1948 mlýn chátral a dne 5. července 1972 byl přes nesporně velkou historickou hodnotu (stále si zachovával svou barokní podobu) buldozery zbořen.

Mlýn se také nazýval Rajských nebo Bulíčkův, dochovala se po něm pouze retenční nádrž (zvaná „Rybník“), náhon a jez na Polepském potoce.

Fotogalerie

Polepy - zaniklý Horní mlýn (cca 1900)Polepy - zaniklý Horní mlýn (cca 1960, ze sbírek Regionálního muzea v Kolíně)

Zdroj informací

Tůma J.: Paměti osad na Kolínsku, díl druhý, str. 256-259. Vydal J. L. Bayer, 1913, Kolín.

Mapa

Poloha

Zaniklý Horní mlýn stával v jižní části vsi v blízkosti současné retenční nádrže.

GPS: 50°0'11.169"N, 15°12'16.375"E

V této obci ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK