Cesty a památky

Kolínsko » Polepy » Weberův hostinec čp. 3

Weberův hostinec čp. 3

Polepy, Venkovské domy, Zděné stavby

Na místě dnešní stavby stával kdysi panský ovčín, po jehož zániku za třicetileté války zde v roce 1690 staví hospodu nový osadník Matěj Stehlík. V roce 1736 získává krčmu Jan Klecanský, po němž se zde střídá řada majitelů. Tak ji například v roce 1769 získal kolínský měšťan Josef Formánek od zadluženého hostinského Františka Mašína. V roce 1827 kupuje budovu Josef Weber a hostinskou živnost po něm přebírá v roce 1850 jeho syn Alois Weber, pozdější polepský starosta. Ten v roce 1914 přestavuje hostinec v secesním stylu za použití starších zdí a základů, o čemž svědčí dochované sklepní prostory pod sálem, sklenuté kamennou valenou klenbou bez omítek. V této době také hostinec získává své jméno a je proslaven v celém okolí jako místo konání vyhlášených tanečních zábav.

Vjezd do dvora do roku 2016 uzavírala barokní brána z pískovcových kvádrů, původně zdobená malbou (olej na plechu) „Příchod sv. Věrozvěstů na Velehrad“ pravděpodobně z roku 1875 od Aloise Webera. Brána byla odstraněna během stavebních prací v roce 2016. Na dřevěných vratech stodoly je zářez, který vyznačuje výšku vody při povodni v roce 1870. Soudobý kronikář k tomu píše: „… na vratech ve výši 83 cm vidíme zářez a u něho letopočet 1870. Až tam vystoupla voda z koryta potoka po průtrži mračen. Šla až přes most natropivši na polích mnoho škod. Přibývalo ji rychle a neočekávaně přitrhla do obce v hodinách večerních. Vnikla do všech stavení při potoce ležících. Kolébka s dítětem plavala v hospodě po světnici. Kvočna, která se s kuřaty utekla do pece, byla tam vodou zaplavena. Větší škodu udělala povodeň v dolním mlýně, kde strhla chlévy a zmařila dobytek …“.

Po roce 1991 byl hostinec, který do té doby na tomto místě fungoval 300 let uzavřen. V ůetech 2014-16 proběhla oprava celého areálu.

Fotogalerie

Polepy - Weberův hostinec (2022)Polepy - Weberův hostinec, dnes již zaniklá brána (2009)Polepy - Weberův hostinec, zářez s vyznačením povodně na vratech stodoly (2009)

Zdroj informací

Kronika Polep.

Mapa

Poloha

Vébrův hostinec čp. 3 stojí uprostřed vsi na pravém břehu Polepky.

GPS: 50°0'14.250"N, 15°12'22.630"E

Přístupnost

Nepřístupné

V této obci ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK