Cesty a památky

Kolínsko » Polní Chrčice » obora Chrčická stráň

obora Chrčická stráň

Polní Chrčice, Příroda, Významné krajinné prvky

Obora o rozloze 86 ha zřízená v roce 1999 k chovu muflona (Ovis musimon) a daňka evropského (Dama dama). Zaujímá rozlehlý lesní komplex na plochém vrchu Stráň (místně zvaném Velký kopec) s nadmořskou výškou 265 m. n. m., který společně se severněji ležící Kozí hůrou tvoří severní zakončení protáhlé Bělušické plošiny a zároveň lokální výběžek Východolabské tabule do Středočeské tabule.

Areál obory pokrývá souvislý listnatý les,  východní svahy náhorní plošiny jsou mírnější, západní prudší. Od severnější Kozí hůry jí odděluje úzké sedlo, terým vede dálnice D 11, překlenutá tzv. "zeleným mostem" pro přechod zvěře. Na jižní hraně plošiny stojí původní hájovna z 19. století. Celé území obory je součástí evropsky významné lokality Kozí hůra, tvoří celých 40 % rozlohy zmíněného chráněného území. Cca 80 ha její rozlohy zaujímají lesní porosty, zbytek tvoří trávníky. Vysoký stav zvěře (zjevně nad limity) se promítá do velice špatného stavu předmětů ochrany evropsky významné lokality v oplocené oboře. Biotopy jsou zde silně poškozeny nadměrnou pastvou, sešlapem a přehnojením. V lesích nedochází ke zmlazení, bylinný podrost v lesích i trávníky jsou zcela maximálně vypaseny. Z hlediska předmětů ochrany je tento stav krajně nežádoucí. Za potenciálně prospěšný vliv zvěře z hlediska ochrany suchých trávníků lze považovat pouze okus náletů, které jsou tímto značně redukovány.

 

Prohlášení za památku

Celá obora je součástí evropsky významné lokality Kozí hůra vyhlášené v roce 2009.

Fotogalerie

Polní Chrčice - obora Chrčická stráň, pohled od jihu (2016)Polní Chrčice - obora Chrčická stráň, jihozápadní plot (2016)Polní Chrčice - obora Chrčická stráň, západní oplocení (2016)Polní Chrčice - obora Chrčická stráň, pohled směrem k hájence (2016)

Mapa

Poloha

Obora se nachází 13 kilometrů severovýchodně od Kolína, kolem plotu obory vede modrá turistická značka Kolín - Žehuň - Rožďalovice, která musela být z důvodu výstavby obory přeložena.

GPS: 50°7'1.619"N, 15°18'10.449"E

Přístupnost

Nepřístupné

V této obci ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK