Cesty a památky

Kolínsko » Přehvozdí » kaple Panny Marie

kaple Panny Marie
*

Přehvozdí, Kaple a kapličky

Kaple postavená v roce 1823 a do dnešní podoby upravená v roce 1858. V roce 1899 byla ve velmi špatném stavu, nákladem Barbory Zárubové z Přistoupimi byla opravena a uvnitř opatřena soudobou sochou Panny Marie Lurdské a soškou Pražského Jezulátka v nice štítu (obě sochy dodal závod A. Kindermanna v Praze - Smíchově). Na koruně střechy byl doplněn kamenný kříž (dnes zaniklý), zhotovený kameníkem Václavem Koudelou z Přehvozdí. Dne 17. září 1899 byla obnovená kaple vysvěcena a konala se u ní pobožnost za velké účasti obyvatelstva. Naposledy byla kaple opravena v roce 2009 stavebníkem Jiřím Václavkem z Českého Brodu nákladem 30 000 Kč jejího majitele Petra Brožka.

Kaple postavená z pískovcových kvádrů, vsazená do kamenné zídky. Má oválný půdorys s průčelím, obráceným k jihu. To je rovné, hladké, opatřené profilovanou římsou, která tvoří podlomení štítu. V něm je prolomen půlkruhově zaklenutý vchod s pískovcovým portálem, ve kterém se zachovaly dveřní závěsy s žaludovým ukončením. Římsa je krytá pálenými taškami a nad ní se zdvíhá nízký štít trojúhelníkovitého tvaru s nikou uprostřed. Pod římsou se choval nečitelný dvouřádkový nápis psaný česky: [---]O[---]E [---]KDYZ[---] / [---]BÍTI[---].

Vnitřek kaple je sklenut kopulí, v apsidovité části je vsazen jako kamenný stůl vodorovná deska z červeného pískovce.

Kaple je v soukromém vlastnictví Petra Brožka, jako součást statku čp. 7.

Prohlášení za památku

Kaple byla zapsána 23. listopadu 1987 do Ústředního seznamu nemovitých kulturních památek ČR pod číslem 17670/2-3467.

Fotogalerie

Přehvozdí - kaple (2010)Přehvozdí - kaple, zbytky nápisu pod římsou (2010)

Zdroj informací

Kutil J.: Nápisy okresu Kolín, diplomová práce, str. 315-16. Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická. 2012.

Mapa

Poloha

Kaple stojí v horní severní části obce v ohradní zdi čp. 7, jehož je katastrální součástí.

GPS: 50°1'45.737"N, 14°50'26.174"E

Přístupnost

Volně přístupné

V této obci ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK