Cesty a památky

Kolínsko » Přistoupim » hřbitov u kostela (bývalý)

hřbitov u kostela (bývalý)
*

Přistoupim, Funerálie, Náhrobky

Bývalý hřbitov u kostela je vymezen ohradní zdí s pilířovou branou, umístěnou na jihozápadní straně areálu. Na hřbitově se pohřbívalo do roku 1911, kdy byl otevřen hřbitov nový.

  • Renesanční pískovcová deska* (druhotně vložená do vnitřní západní zdi u brány) z roku 1585, pravděpodobně pozůstatek zaniklé hřbitovní brány. V ploše desky jsou dvě zahloubená pole s půlkruhovým ukončením, napodobujícím klenbu se středovým sloupem. V levém poli je reliéfní znak s vyrůstající postavou jelena a v pravém je šdestiřádkový, částečně čitelný s memoriální lastinský nápis: DOCTOR HENRICVS PRAEPOSI ECCLAE PR [---]N HA[---]C ACC[---]S [---]M [---]FECIT [---] [---] 1585. 
  • Pískovcový epitaf z roku 1800 nebo 1815 (druhotně vložený do jižní části hřbitovní zdi, vlevo od vchodu), na který je na horní hraně napojen podstavec s jetelovým křížem. V ploše desky je vytesán reliéf kalichu a hostie a špatně čitelný nápis: HI[---] [---]EMNOST [---]U ZLE [---]NOHU [---]VÁ [---]DECNOST [---] W[---]N[---]DCH KNEZ[---]KAN PRISTAV [---]DNE 17. LISTOPADU A(nno) 18[---]. Epitaf by mohl patřit jednomu z přistoupimských farářů Josefu Skalickému († 1800) nebo Františku Braunovi († 1815).
  • Pískovcová socha Krista z roku 1934, pozůstatek náhrobku zrušeného hrobu.

Prohlášení za památku

Bývalý hřbitov spolu s ohradní zdí a pilířovou bránou je spolu s kostelem sv. Václava zapsán do Ústředního seznamu nemovitých kulturních památek ČR pod číslem 44942/2–835.

Fotogalerie

Přistoupim - bývalý hřbitov u kostela, renesanční nápisová deska (2006)Přistoupim - bývalý hřbitov u kostela, socha Krista (2006)

Zdroj informací

Kutil J.: Nápisy okresu Kolín, diplomová práce, str. 139 a 295. Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická. 2012.

Mapa

Poloha

Bývalý hřbitov se rozkládá kolem kostela sv. Václava.

GPS: 50°3'14.421"N, 14°52'40.110"E

Přístupnost

Volně přístupné

V této obci ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK