Cesty a památky

Kolínsko » Přistoupim » sloup se sochou Panny Marie

sloup se sochou Panny Marie
*

Přistoupim, Sochy a sousoší

Pozdně barokní sloup se sochou Panny Marie s Ježíškem od neznámého autora, zhotovený v roce 1780 zřejmě na popud místního faráře Václava Jana Roháčka. O jeho opravách v minulosti nemáme žádné zprávy, rozpadající se památku v havarijním stavu restauroval v letech 1999-2001 akademický sochař Miloslav Šonka. Ten vytvořil velice přesnou napodobeninu (výdusek) vrcholové sochy, přičemž zrestaurovaný a zafixovaný originál, na kterém se dochovaly i zbytky barevné polychromie, byl v roce 2001 uložen v budově obecního úřadu. Na restaurování architektury sloupu se podílela firma B. Pánek a syn z Říčan.

Sloup i originál sochy jsou zhotoveny ze střednězrnného nučického pískovce okrové až červené barvy. Výdusek sochy, umístěný dnes na sloupu, je zhotoven z umělého kamene červené barvy (směs křemičitého písku, červené pigmenty a epoxidová pryskyřice jako pojivo). Dílo je vysoké 4,5 metru a přední stranou je otočené směrem k západu.

Uprostřed rozměrnější zatravněné podesty je umístěn obdélný kamenný podstavec, na který je usazen vysoký dvoudílný hranolový sloup, ukončený volutovou hlavicí klasicistního typu. Na ní je umístěna vlastní socha, která představuje ikonografický typ Panny Marie Assumpty - korunované Panny Marie s dítětem, stojící na dolu obráceném srpku měsíce. Charakteristickým znakem sochy je její malé prostorové rozvinutí, což se projevuje jen mírně vychýlenou osou figury a splývavou drapérií.

Předobrazem sochy je uctívaná gotická plastika tzv. Madony tismické a je tedy současně dokladem obliby jejího kultu v této části Kolínska (Českobrodsku).

Prohlášení za památku

Sloup se sochou Panny Marie je zapsán do Ústředního seznamu nemovitých kulturních památek ČR pod číslem 18834/2–836.

Fotogalerie

Přistoupim - sloup se sochou Panny Marie (2019)Přistoupim - sloup se sochou Panny Marie (2019)Přistoupim - sloup se sochou Panny Marie, detail (2019)

Zdroj informací

Poche E. a kol.: Umělecké památky Čech 3. Praha. Vydalo nakladatelství ČSAV Academia, 1980.

Nejedlý V.: Mariánské, trojiční a další světecké sloupy a pilíře ve Středočeském kraji, svazek 1, str. 361 - 363. Národní památkový ústav Praha, generální ředitelství, 2018.

Mapa

Poloha

Sloup stojí na návsi, severně od kostela sv. Václava, proti domu čp. 2.

GPS: 50°3'16.600"N, 14°52'37.830"E

Přístupnost

Volně přístupné

V této obci ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK