Cesty a památky

Kolínsko » Přistoupim » sloup se sochou sv. Václava

sloup se sochou sv. Václava
*

Přistoupim, Sochy a sousoší

Raně barokní sloup z roku 1686 s později doplněnou sochou sv. Václava* z roku 1715 od Františka Martina Katterbauera.

Památka byla původně božími muky a tvoří ho pískovcový hranolový sokl s letopočtem 1686 (letopočet je umístěný v rozích na čelní straně soklu), z kterého vyrůstá válcovitý sloup, jehož horní část má podobu čtyřboké kaplice s mělkými půlkruhově ukončenými nikami, ve kterých se původně nacházely obrázky světců, které lze vytušit ze zachovalých zbytků polychromie. Na čelní straně kaplice je vytesán mladší nápis (snad z 2. pol. 19. století): SV(ATÝ) VÁCLAVE NEDEJ ZAHYNOUT NÁM ANI BUDOUCÍM a na ní je osazena nízká římsová osmiboká hlavice, nesoucí velmi kvalitní mladší sochu sv. Václava. Světec je znázorněn v obvyklém ikonografickém typu jako stojící postava ve zbroji s pláštěm a knížecí korunou, pravou rukou se opírá o štít se svatováclavskou orlicí a vlevé drží korouhev. Charakteristickým znakem figury je její výrazné esovité prohnutí a bohatě zřasená drapérie pláště.

 

 

Prohlášení za památku

Sloup se sochou sv. Václava je zapsán do Ústředního seznamu nemovitých kulturních památek ČR pod číslem 24416/2–837.

Fotogalerie

Přřistoupim - sloup se sochou sv. Václava (2006)

Mapa

Poloha

Sloup stojí v centru obce, jihovýchodně od kostela.

GPS: 50°3'13.730"N, 14°52'41.530"E

Přístupnost

Volně přístupné

V této obci ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK