Cesty a památky

Kolínsko » Přistoupim » sloup se sochou sv. Václava

sloup se sochou sv. Václava
*

Přistoupim, Sochy a sousoší

Raně barokní sloup z roku 1686, na který byla po druhé morové epidemii doplněna v roce 1715 socha sv. Václava od kutnohorského sochaře Františka Martina Katterbauera na základě zakázky českobrodského děkana Petra Antonia Spatzia. V roce 1999 sloup restauroval akademický sochař Miloslav Šonka za účasti firmy B. Pánek a syn z Říčan. V roce 2008 provedl další restaurátorský zásah akademický sochař Alexander Kozlov, při této opravě byl pozlacen 24 karátovým zlatem kříž na čepci světce a žerď vlajky.

Sloup je zhotoven z jemno až střednězrnného pískovce okrové barvy, vrcholová kaplice z jemnozrnného pískovce okrové barvy a vlastní socha světce z jemno až střednězrnného pískovce červené barvy. Dílo je vysoké 5 metrů a otočeno je čelem k západu (ke kostelu).

Památka byla původně božími muky a tvoří ji pískovcový hranolový sokl s letopočtem 1686 (letopočet je umístěný v rozích na čelní straně soklu), z kterého vyrůstá válcovitý sloup, jehož horní část má podobu čtyřboké kaplice s mělkými půlkruhově ukončenými nikami, ve kterých se původně nacházely obrázky světců, které lze vytušit ze zachovalých zbytků polychromie. Na čelní straně kaplice je vytesán mladší nápis (snad z 2. pol. 19. století): SV(ATÝ) VÁCLAVE NEDEJ ZAHYNOUT NÁM ANI BUDOUCÍM a na ní je osazena nízká římsová osmiboká hlavice krytá olověným plechem, nesoucí velmi kvalitní sochu sv. Václava. Světec je znázorněn v obvyklém ikonografickém typu jako stojící postava ve zbroji s pláštěm a knížecí korunou, pravou rukou se opírá o štít se svatováclavskou orlicí a vlevé drží korouhev. Charakteristickým znakem figury je její výrazné esovité prohnutí a bohatě zřasená drapérie pláště a korouhve, což dílu dodává neobyčejně živý výraz.

Zajímavé je srovnání přistoupimské sochy sv. Václava s výzdobou mariánského sloupu v Nymburce, s níž vykazuje řadu shodných prvků, zejména se sochou sv. Floriána, jehož je přímou kompoziční variantou.

Prohlášení za památku

Sloup se sochou sv. Václava je zapsán do Ústředního seznamu nemovitých kulturních památek ČR pod číslem 24416/2–837.

Fotogalerie

Přistoupim - sloup se sochou sv. Václava (2019)Přistoupim - sloup se sochou sv. Václava, detail (2019)Přistoupim - sloup se sochou sv. Václava, socha světce (2019)

Zdroj informací

Poche E. a kol.: Umělecké památky Čech 3. Praha. Vydalo nakladatelství ČSAV Academia, 1980.

Rišlink V., Jouza L.: Baroko na Kolínsku I. Regionální muzeum Kolín 2001.

Nejedlý V.: Mariánské, trojiční a další světecké sloupy a pilíře ve Středočeském kraji, svazek 1, str. 356 - 360. Národní památkový ústav Praha, generální ředitelství, 2018.

Mapa

Poloha

Sloup stojí v centru obce, jihovýchodně od kostela sv. Václava u budovy čp. 37.

GPS: 50°3'13.730"N, 14°52'41.530"E

Přístupnost

Volně přístupné

V této obci ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK