Cesty a památky

Kolínsko » Pyskočely » raně až vrcholně středověké sídliště

raně až vrcholně středověké sídliště

Pyskočely, Archeologická naleziště

První nálezy z raně středověkého sídliště v Pyskočelých, které zaujímalo rovinnou až mírně svažitou terasu nad Vlkančickým potokem, zachytil na počátku 60. let 20. století J. Kudrnáč. Při výstavbě chatové osady ve východní části sídlištní polohy bylo nalezeno mnoho keramických zlomků, hrot kopí, sudlice a žernovy od starší do mladší doby hradištní. Podle dalších nálezů J. Bubeníka v 70. letech 20. století bylo možno sídliště datovat od raného středověku až do 13. století. Nálezy jsou uloženy částečně v muzeu v Českém Brodě a částečně v soukromé sbírce pana Krále ze Sázavy – Černých Bud.

Fotogalerie

Na obrázku je výběr nálezů z Pyskočel, 1,2 - kámen, 3 - železo, 4 až 7 - keramika

Mapa

Poloha

Sídliště se rozkládalo za dvorem U Anděla na levém jižním břehu Vlkančického potoka, asi 350 metrů od jeho ústí do Sázavy.

GPS: 49°52'50.830"N, 14°51'48.740"E

V této obci ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK