Cesty a památky

Kolínsko » Rasochy » dům čp. 13

dům čp. 13
**

Rasochy, Venkovské domy, Roubené stavby

Venkovský dům v jádru z přelomu 18. a 19. století s mladšími úpravami z konce 19. století. V 90. letech 20. století byl dům generálně opraven a památkově obnoven. Jedná se o ojediněle dochovanou stavbu lidového stavitelství v kolínském regionu. 

Přízemní zděný dům postavený převážně z lomového kamene, v přední částí s velmi hodnotnou roubenou světnicí od konce 19. stol do odstranění omítek v 90. letech 20. století tzv. "v kožichu". Jedná se o tradiční trojdílnou dispozici, jejíž třetí díl je dvoutraktový. V ose domu navazuje na obytnou část hospodářská část s chlévy, za nimi pak kůlna s dvoukřídlými vraty a chlívek. Štít návesního průčelí má svislé bednění a ve spodní části dvoukřídlé sdružené dovnitř otevíravé okno, členěné do šesti tabulek. Stejného typu jsou i okna dvorního průčelí. Střecha je sedlová se seníkovým vikýřem. Levou část dispozice zabírá světnice, střední pak bývalá síň, v jejíž zadní zřejmě bývala černá kuchyně. Otopný systém, reprezentovaný chlebovou pecí a kachlovým sporákem, které se nacházejí v rohu síně, je výsledkem stavebních úprav z počátku 20. století. V druhém i třetím dílu dispozice byly v průběhu dvacátého století provedeny přestavby, stropy jsou ve všech prostorách trámové.

Prohlášení za památku

Dům čp. 13 je zapsán do Ústředního seznamu nemovitých kulturních památek ČR pod číslem 49725/2–4401.

Fotogalerie

Rasochy - dům čp. 13 (2009)Rasochy - dům čp. 13 (2009)Rasochy - dům čp. 13 (2015)Rasochy - dům čp. 13 (2015)Rasochy - pohled na dům čp. 13 (2015)

Mapa

Poloha

Dům čp. 13 stojí na severní straně návsi.

GPS: 50°5'22.100"N, 15°24'15.900"E

Přístupnost

Nepřístupné

V této obci ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK