Cesty a památky

Kolínsko » Sedlov » Údolí Jordán

Údolí Jordán

Sedlov, Příroda, Významné krajinné prvky

Významný krajinný prvek (VKP) Údolí Jordán je mělké údolí tvořené Sedlovským potokem a jeho krátkým pravostranným bezejmenným přítokem.

V polovině 18. století se zde začalo s intenzivní těžbou českého granátu (pyropu) pro šperkařské účely. Kromě nalezišť v údolí Jordán se granáty dobývaly také pod nedalekými Hranicemi v Polepském údolí. V souvislosti s těžbou granátů se v šedesátých letech 18. století usazují v Kolíně brusiči a vrtači granátů a v roce 1774 si zakládají vlastní cech. Průmyslová těžba však na sklonku 18. století skončila a později z Kolína odcházejí i granátníci.

Dnes se na místě nachází starý hadcový kamenolom s balvany serpentinitu, obsahujícími granáty hojném množství a dále několik opuštěných těžebních jam z nichž největší na kraji lesa má rozměry cca 45×35 metrů. Naleziště pyropů spadá do Běčvársko – Dobešovického hadcového pásma.

Prohlášení za památku

Významný krajinný prvek (VKP) je vyhlášen ze zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (§ 3, písm b).

Fotogalerie

Sedlov - údolí Jordán (2008)Sedlov - údolí Jordán, místo nálezu granátů (2012)Sedlov - údolí Jordán, Kolínské granáty (2013)

Zdroj informací

Běhal Z., Novák F., Pauliš P., Pejša J.: Historická naleziště českého granátu (pyropu) na Kolínsku A jejich mineralogie, Práce muzea v Kolíně. Vydalo Regionální muzeum v Kolíně 2000.

Mapa

Poloha

Údolí Jordán se nachází při silnici z Ratboře do Sedlova.

GPS: 49°58'13.569"N, 15°9'38.723"E

Přístupnost

Volně přístupné

V této obci ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK