Cesty a památky

Kolínsko » Skramníky » archeologické nálezy

archeologické nálezy

Skramníky, Archeologická naleziště

1. Nálezy z doby keltské (doba halštatskálaténská)

V roce 1960 byly ve výkopu pro plynovod zachyceny objekty ze 7. – 6. stol. př. n. l., v nichž se nalézaly střepy nádob z 5. stol. př. n. l. zhotovených na kruhu.

2. Germánský hrob z doby stěhování národů (doba římská)

V roce 1900 nalezl J. Waněk na poli za vsí žárový hrob z doby germánské, v hliněné popelnici byly pouze spálené lidské kosti.

3. Nález mincí ze středověku

Dne 28. dubna 1912 byly za blíže neznámých okolností nalezeny tři stejné české denáry Vladislava II. (1140-73).

Zdroj informací

Spěšná H.: Raně středověké osídlení Kolínska. Bakalářská práce, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova. Praha 2009.

Mapa

Poloha

GPS: 50°4'59.020"N, 14°57'32.130"E

V této obci ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK