Cesty a památky

Kolínsko » Skramníky » hradiště

hradiště

Skramníky, Archeologická naleziště, Hradiště a sídliště

Slovanské hradiště, o kterém se zmiňuje jediná konkrétní zpráva v archeologické literatuře, bylo na konci 19. století popsáno J. L. Píčem. Ten zmiňuje dvojitý, 2,5 metru vysoký val s příkopy, který chránil plošinu na které stojí dnešní kostel. Ze západu je plocha ohraničena prudkým srázem, na severu klesá terén pozvolněji. Celková plocha udávaná Píčem dosahuje 5,7 ha, šířka opevnění dosahovala 24 m. Valy byly v průběhu první poloviny 20. století rozvezeny z důvodu hospodářské činnosti a rozrůstání obce. Linie opevnění je však zakreslena v Pamětní knize obce Skramníky, podle které vedla od zaniklého rybníka pod kostelem obloukovitě až ke stráni nad středem obce a končila v místech dnešní malé rokle s cestou na pole.

Žádná část opevnění dnes není nad povrchem patrná, hradiště tak lze datovat pouze podle raně středověkých nálezů keramiky z prostoru obce.

Prohlášení za památku

Hradiště je zapsáno do Ústředního seznamu nemovitých kulturních památek ČR pod číslem 32613/2-3431.

Zdroj informací

Regionální muzeum Kolín: Kolínsko – území s archeologickými nálezy. Publikace k výstavě v roce 2000.

Čtverák V., Lutovský M., Slabina. M. a Smejtek L.: Encyklopedie hradišť v Čechách. Praha, nakladatelství Libri, 2003.

Středověk.com http://stredovek.com

 

Mapa

Poloha

Hradiště se rozkládalo v místech, kde dnes stojí kostel a jihovýchodně od něj.

GPS: 50°5'4.373"N, 14°57'29.967"E

V této obci ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK