Cesty a památky

Kolínsko » Skramníky » hradiště

hradiště

Skramníky, Archeologická naleziště, Hradiště a sídliště

Slovanské hradiště, o kterém se zmiňuje jediná konkrétní zpráva v archeologické literatuře, bylo na konci 19. století popsáno Josefem Ladislavem Píčem. Ten zmiňuje dvojitý, 2,5 až 4 metry vysoký dvojitý val s příkopy, který chránil plošinu na které stojí dnešní kostel. Ze západu je plocha ohraničena prudkým srázem, na severu klesá terén pozvolněji. Celková plocha udávaná Píčem dosahuje 9 ha, šířka opevnění dosahovala 24 m. Valy byly v průběhu první poloviny 20. století rozvezeny z důvodu hospodářské činnosti a rozrůstání obce. Linie opevnění je však zakreslena v Pamětní knize obce Skramníky, podle které vedla od zaniklého rybníka pod kostelem obloukovitě až ke stráni nad středem obce a končila v místech dnešní malé rokle s cestou na pole.

Žádná část opevnění dnes není nad povrchem patrná, hradiště tak lze datovat do 10. - 11. století pouze podle nálezů raně středověké keramiky a pohřebiště (odkryté v roce 1884 při stavbě silnice) v prostoru obce.

Prohlášení za památku

Hradiště je zapsáno do Ústředního seznamu nemovitých kulturních památek ČR pod číslem 32613/2-3431.

Zdroj informací

Regionální muzeum Kolín: Kolínsko – území s archeologickými nálezy. Publikace k výstavě v roce 2000.

Čtverák V., Lutovský M., Slabina. M. a Smejtek L.: Encyklopedie hradišť v Čechách. Praha, nakladatelství Libri, 2003.

Středověk.com http://stredovek.com

 

Mapa

Poloha

Hradiště se rozkládalo v místech, kde dnes stojí kostel a jihovýchodně od něj.

GPS: 50°5'4.373"N, 14°57'29.967"E

V této obci ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK