Cesty a památky

Kolínsko » Skramníky » márnice

márnice
*

Skramníky, Funerálie, Kostnice a márnice

Původní barokní kostnici z 1. poloviny 18. století zničila 9. března 1906 vichřice a na jejím místě byla téhož roku postavena současná márnice, ve které se do doby dokončení přestavby kostela prováděly bohoslužby.

Při kopání základů pro novou márnici byl nalezen zbytek renesančního náhrobku Kateřiny Hlaváčové z Blanice (ten byl použit jako schod) a dva mužské náhrobky patřící Adamu Hlaváčovi z Vojenic z roku 1580 a Janu Hlaváčovi z Vojenic z roku 1581, které byly odvezeny do lapidária Národního muzea v Praze. Současně bylo objeveno několik lebek se sečnými a bodnými ranami, které přivolaný archeolog Josef Ladislav Píč určil jako lebky husitských bojovníků.

Prohlášení za památku

Márnice byla spolu s kostel Stětí sv. Jana Křtitele, ohradní zdí s bránou a areálem fary zapsána 3. 5. 1958 do Ústředního seznamu nemovitých kulturních památek ČR pod číslem 17333/2-850.

Fotogalerie

Skramníky - márnice (2013)

Mapa

Poloha

Márnice stojí na hřbitově u kostela.

GPS: 50°5'3.360"N, 14°57'32.520"E

Přístupnost

Nepřístupné

V této obci ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK