Cesty a památky

Kolínsko » Skramníky » socha sv. Jana Nepomuckého

socha sv. Jana Nepomuckého
***

Skramníky, Sochy a sousoší

Velmi kvalitní socha sv. Jana Nepomuckého od pražského sochaře Jana Brokofa z roku 1715. V některé literatuře (Blažíček, 1976) je za autora zmiňován Janův starší syn Michael Jan Josef Brokof (1686 – 1721). Pořízení sochy inicioval místní farář P. Florián Josef Mikulovský a dne 29. srpna 1715 ji vysvětil nymburský děkan Antonio Molinari.

Na stupňovité podestě spočívá hranolový dřík završený profilovanou římsičkou, vynášející vlastní soklík sochy. Boky sloupku jsou opatřeny českými nápisy, obsahujícími vedle modlitby ke sv. Janu Nepomuckému i údaje o okolnostech a době vzniku díla: Svatý vlastenče náš, vzpomeň na nás ke cti muže Božího, Jana Nepomuckého, cti a dobré pověsti ochránce mocného / Postavil úcty hodný Florian Mikulovský, faráž skramnický / Posvětil velebný Anton Molinary, děkan nymburský / Na den stětí sv. Jana Křtitele 1715 / Fecit Ioannes Brokof. Vlastní figura světce se vyznačuje harmonickými proporcemi a kvalitní tvarovou modelací, je znázorněna ve výrazném kontrapostu s pokrčenou pravou nohou, podepřenou stupínkem ve tvaru cihly. Světec je oblečen v obvyklém oděvu kanovníka, rukou svírá krucifix s realisticky ztvárněným korpusem Krista, který opírá o své levé rameno a palmovou ratolest mučedníka. Hlava je mírně zakloněná, obklopuje ji kovová gloriola s pěti hvězdičkami a oči má obrácené k nebi. 

Dílo je zhotoveno z jemnozrného pískovce a jedná se o dílenskou replikou známé svatojánské sochy, kterou v roce 1683 vytvořil Jan Brokof dle modelu Matyáše Rauchmillera pro pražský Karlův most (jedna z nejstarších replik svatojánské sochy z Karlova mostu, zhotovená přímo Brokofovou dílnou v roce 1696, stojí u mostu přes Labe v Nymburce).

Socha sv. Jana Nepomuckého ve Skramníkách je jednou z nejstarších soch tohoto světce na Kolínsku (viz též ještě starší sochy na Mariánském sloupu v Zásmukách a před zámkem ve Svojšicích); Jan z Nepomuku byl totiž blahoslaven až v roce 1721 a ke svatořečení došlo až v roce 1729.

Prohlášení za památku

Socha byla zapsána do Ústředního seznamu nemovitých kulturních památek ČR 3. 5. 1958 pod číslem 29560/2-851.

Fotogalerie

Skramníky - socha sv. Jana Nepomuckého (2013)Skramníky - socha sv. Jana Nepomuckého (2006)Skramníky - socha sv. Jana Nepomuckého, detail (2013)Skramníky - socha sv. Jana Nepomuckého, detail zadní strany podstavce (2007)

Zdroj informací

Poche E. a kol.: Umělecké památky Čech 4. Praha. Vydalo nakladatelství ČSAV Academia, 1982.

Rišlink V., Jouza L.: Baroko na Kolínsku I. Regionální muzeum Kolín 2001.

Mapa

Poloha

Socha stojí severovýchodně od kostela.

GPS: 50°5'4.020"N, 14°57'35.430"E

Přístupnost

Volně přístupné

V této obci ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK