Cesty a památky

Kolínsko » Skvrňov » dům čp. 74

dům čp. 74

Skvrňov, Venkovské domy, Zděné stavby

Zajímavá výzdoba fasády obytného domu usedlosti od Bedřicha Pokorného z roku 1934. Zobrazuje výjev krojovaného mládence na koni, téměř identického provedení jako na starší fasádě domu čp. 16 v Hatích, kůň má ale věrnější proporce. Zcela identické je i provedení slunce v pozadí reliéfu. Výzdoba jinak tradičně členěné fasády je zde dále doplněna o dvojici postav symbolizujících selský stav - tedy sekáče s kosou a snopem obilí a žnečka se srpem v ruce. Mezi oběma postavami jsou iniciály majitele statku "O K ", rámované svázanými pruty. Nad iniciálami je celý reliéf završen věncem se stuhami a obilnými klasy.

Fasáda je provedena z břízolitu v kombinaci šedozelené základní plochy a hnědorůžových plastických prvků.

Ve Skvrňově je od stejného autora ještě vyzdobeno průčelí domu čp. 84.

Fotogalerie

Skvrňov - dům čp. 74, celkový pohled na severní fasádu (2017)Skvrňov - dům čp. 74, detail výzdoba fasády, krojovaný mládenec na koni (2017)Skvrňov - dům čp. 74, detail výzdoba fasády, postavy zobrazující selský stav (2017)

Zdroj informací

Berková J.: Úpravy fasád obytné zástavby 20. - 30. let 20. století na Kolínsku. Národní památkový ústav Praha 2007.

Berková J.: Sborník ze semináře Vesnická architektura 1. pol. 20. století, str. 19-23. Národní památkový ústav Praha. 2008.

Berková J.: Vesnické secesní fasády na Kouřimsku. Národní památkový ústav Praha 2010.

Mapa

Poloha

Usedlost stojí v jihovýchodní části obce.

GPS: 49°53'45.132"N, 15°0'4.657"E

Přístupnost

Nepřístupné

V této obci ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK