Cesty a památky

Kolínsko » Skvrňov » kostel sv. Havla

kostel sv. Havla
**

Skvrňov, Kostely, synagogy a modlitebny, Kostely románské

Významný románský kostel postavený v první čtvrtině 13. století hutí sázavského kláštera. Kostel se v téměř neporušeném stavu dochoval dodnes, pouze v roce 1870 byla přistavěna sakristie s předsíní a v roce 1902 byl puristicky obnoven. V letech 1992–94 byl kostel opraven.

Jednolodní obdélný kostel vystavěný z pískovcových kvádrů je ukončen půlkruhovou apsidou, k jižní stěně je přistavěna sakristie s předsíní a před západním průčelím se tyčí třípatrová věž. Věž je v nejvyšším patře prolomena potrojnými sdruženými okénky a je kryta střechou na dřevěných krakorcích.

Apsida, členěná trojicí nik, z nichž střední má obdélný tvar a postranní jsou vyhloubeny segmentově, je sklenuta konchou, loď je plochostropá. V západní části lodi se dochovala původní románská empora na dvou obloucích, nesených válcovým sloupkem a spočívajících na hlavicích přístěnných pilířů zdobených růžicemi. Empora je podklenutá dvěma poli křížové klenby a pásem.

Zařízení kostela je jednoduché, pseudorománské, z roku 1877. Vyniká z něho pouze oltářní obraz sv. Havla od Viléma Kandlera ze 70. let 19. století. V kostele je také obraz od Bedřicha Pokorného. Ve věži visí zvon z roku 1489, odborně zrestaurovaný v roce 2014 kampanologem Michalem Měšťanem z Rudné u Prahy. Během renovace byl očištěn nápis u horního okraje napsaný gotickou miniskulí: Ke czti a k chwale panv bohv A swatemv petrv Do sskworzeczyna tento zvon Dielan gest leta bozeho 1cccclxxxix (Ke cti a chvále Pánu Bohu a svatému Petru byl tento zvon vyroben do Škvořešína léta Páně 1489). Plášť zvonu je zdoben reliéfem sv. Petra a P. Marie s Ježíškem. Nevyřešenou záhadou je, pro jaký kostel byl zvon původně určen a o jakou obec jménem Skvořešín se jedná (taková obec neexistuje), nebo zda se jedná o chybu zvonaře a byl myšlen Skvrňov.

Dnes filiální kostel, spravován Římskokatolickou farností Uhlířské Janovice Kolínského vikariátu. Bohoslužby se zde nekonají.

Prohlášení za památku

Kostel sv. Havla je zapsán do Ústředního seznamu nemovitých kulturních památek ČR pod číslem 17228/2–852.

Fotogalerie

Skvrňov - kostel sv. Havla, pohled od jihovýchodu (2018)Skvrňov - kostel sv. Havla, pohled od jihu (2018)Skvrňov - kostel sv. Havla, pohled od severovýchodu (2018)Skvrňov - kostel sv. Havla, loď a věž od severu (2007)Skvrňov - kostel sv. Havla, podzim (2018)Skvrňov - kostel sv. Havla, románské zdivo věže (2018)Skvrňov - kostel sv. Havla, pohled k oltáři (2018)Skvrňov - kostel sv. Havla, hlavní oltář (2018)Skvrňov - kostel sv. Havla, schody a sanktuář za oltářem (2018)Skvrňov - kostel sv. Havla, pohled k empoře (2018)Skvrňov - kostel sv. Havla, empora (2018)Skvrňov - kostel sv. Havla, hlavice sloupku empory (2018)Skvrňov - kostel sv. Havla, podklenutí empory (2018)Skvrňov - kostel sv. Havla, strop lodi (2018)Skvrňov - kostel sv. Havla, křtitelnice (2018)Skvrňov - kostel sv. Havla, půdorys

Zdroj informací

Poche E. a kol.: Umělecké památky Čech 4. Praha. Vydalo nakladatelství ČSAV Academia, 1982

Mapa

Poloha

Kostel stojí v horní části vsi.

GPS: 49°53'57.740"N, 14°59'55.740"E

Přístupnost

Přístupné po dohodě

V této obci ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK