Cesty a památky

fara

Starý Kolín, Fary

Fara je ve Starém Kolíně doložena již v roce 1267 a dochovaly se i záznamy o většině duchovních. Prvním doloženým farářem je Jindřich k roku 1295. V roce 1371 pak dosadil faráře Pavla z Chocně přímo císař Karel IV. V té době byla fara velmi dobře zajištěna majetkově, neboť vlastnila ornou půdu, role, louky a lesy ve Starém Kolíně a obci Čakovice (zanikla za husitských válek), k tomu tři jezera a desátky z královského cla u městských bran v Kolíně. V roce 1600 je jmenován kněz podobojí Petr, v letech 1622–81 byl kostel přiřazen jako filiální ke kolínskému děkanství a fara byla zrušena.

K obnovení farnosti došlo za faráře Františka Brandelsteinera (1752–69). Návrh na opravu sešlé fary vypracoval kolínský stavitel Josef Jedlička v roce 1761, návrh rozpočtu oprav vypracoval společně s tesařem Matějem Volnerem. Přestavbu nakonec ve skromnější podobě provedl v letech 1769-73 stavitel Martin Marčín. Do dnešní podoby pak byly fasády upraveny při přestavbě v roce 1871 za faráře Karla Hušky (1852–1880). Starokolínská farnost zanikla v roce 2005, kdy byla sloučena s Arciděkanským úřadem v Kolíně. V letech 2018-19 byla provedena oprava fasád a střešní krytiny.

Jednopatrová, podélná stavba, krytá valbovou střechou. Okna přízemí i prvního patra jsou obdélná, zdobena hlavními klenáky a v prvním patře i nadokenní římsou, fasádu člení pásové lizény.

Fara dnes slouží k obytným účelům.

Fotogalerie

Starý Kolín - fara (2019)Starý Kolín - fara, pamětní deska a obraz P. Huška (2015)Starý Kolín - fara před opravou od jihu (2015)

Mapa

Poloha

Fara stojí v centru obce, severovýchodně od kostela sv. Ondřeje.

GPS: 50°0'34.940"N, 15°17'31.520"E

Přístupnost

Nepřístupné

V této obci ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK