Cesty a památky

Kolínsko » Starý Kolín » plavební kanál Šífovka

plavební kanál Šífovka
*

Starý Kolín, Industriál, Vodojemy a další vodovodní zařízení

Jedná se o soustavu plavebních kanálů, které nechali vykopat kutnohorští horníci v letech 1568–72 pro rychlejší dopravu dřeva a dřevěného uhlí od Labe ke Kutné Hoře. Autorem projektu byl Kryštof z Gendorfu, majitel Vrchlabí a báňský poradce krále Ferdinanda, a dílo provedli místní stavbaři pod vedením rybníkářského mistra Jakuba Lívy.

Kanál vycházel z labského ramene Černá struha, které se odděluje od Labe na veletovském jezu, vedl loukami kolem Starého Kolína, přes osadu Bašta a dávno zaniklý obecní rybník Sakman, křižoval Klejnárku pod Mladým Hlízovem a končil u dvora Skalka pod Kaňkem. Dopravu dřeva a dřevěného uhlí po kanálu zajišťovaly lodě, tažené z mírně sešikmeného břehu koňmi.

V období třicetileté války, kdy ustalo kuthohorské dolování, byla zastavena i plavební činnost na Šífovce, a již nebyla obnovena.

Dnes se jedná stále o nápadný, až 4 m hluboký umělý zářez, zahloubený do okolního rovného povrchu Polabské nížiny. Kanál je protékaný potůčkem Šífovka,který napájí kromě vývodu meliorací také důlní vody z Kaňku. V současné krajině je to jedna z posledních existujících památek na rozsáhlá vodní díla, jež byla před staletími vystavěná pro potřeby kutnohorských stříbrných dolů. Kolem zachovalého tělesa plavebního kanálu byl v roce 2000 v rámci komplexních pozemkových úprav vysázen zelený pás dřevin od Klejnárky až k železniční trati. Šífovka a přilehlé biotopy se staly součástí územního systému ekologické stability.

Fotogalerie

Starý Kolín - Šífovka (2015)Starý Kolín - Šífovka u křížení s Klejnárkou (2015)Starý Kolín - Šífovka, dochované těleso kanálu (2015)

TOULAVÁ KAMERA / CESTOPISY / VIDEA

Mapa

Poloha

Nejlépe patrný úsek Šífovky je při modré turistické značce před Mladým Hlízovem.

GPS: 49°59'58.915"N, 15°17'25.881"E

Přístupnost

Volně přístupné

V této obci ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK