Cesty a památky

Kolínsko » Starý Kolín » tvrz (zaniklá)

tvrz (zaniklá)

Starý Kolín, Tvrze, Tvrze zaniklé

Tvrz ve Starém Kolíně je poprvé písemně doložena v roce 1379 při jednom z dvorů, tehdy v držení kutnohorského měšťana Ondřeje Frcuchára. Další majitel, měšťan Tomlin Praubart spojil jednotlivé dvory do jednoho celku a ten prodal v roce 1397 Martinu Pušovi, měšťanu z významné pražské a kutnohorské patricijské rodiny. V letech 1436-45 vlastnil tvrz Zachař z Renče, po něm jeho syn Vilém z Renče s manželkou Markitou z Landštejna, kteří měli mnoho vleklých sporů s kolínskými měšťany o rybník Čakovec a jeho náhony z potoka Klejnarky. Jelikož Kolín nechtěl řešit tyto věčné spory, v roce 1494 od nich dvůr koupil a připojil ho do majetku města, tím tvrz ztratila význam jako šlechtické sídlo a beze stopy zanikla. Po roce 1494 se již v písemných pramenech nikdy neuvádí.

Zdroj informací

Šimek T. a kol.: Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku; Východní Čechy, str. 466. Praha, nakladatelství Svoboda, 1989.

Sedláček A.: Hrady, zámky a tvrze království Českého. 3. vyd. Díl 12, str. 124. Vydavatelství Argo Praha 1997.

Mapa

Poloha

Není známo, v které části obce tvrz stávala.

GPS: 50°0'35.773"N, 15°17'39.241"E

V této obci ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK