Cesty a památky

Kolínsko » Tismice » sousoší sv. Jana Nepomuckého

sousoší sv. Jana Nepomuckého
*

Tismice, Sochy a sousoší

Barokní pískovcové sousoší z roku 1769 od neznámého autora se vztahem k soudobé produkci kutnohorských sochařských dílen. Skica návrhu sousoší je zakreslena na rubu plánů na přestavby kostela z 21. ledna 1767 a již dokončené dílo je zobrazeno na klenební fresce z roku 1775 uvnitř kostela nad varhany, zobrazující přibližující se procesí k tismickému kostelu. Silně poškozené sousoší bylo v roce 1943 nahrazeno současnou kopií od akademického sochaře Karla Zentnera. Kopie byla v roce 2004 restaurována akademickým sochařem Miloslavem Smrkovským a restaurátorkou Martou Nadějovou.

Sousoší představuje podle obvyklého ikonografického schématu sv. Jana Nepomuckého uctívajícího krucifix, který pokleká na oblak s hlavičkami cherubínů. Po stranách světce jsou dvě figury andílků nesoucích kartuše s vyobrazením staroboleslavského Palladia země české a Panny Marie Tismické.

Originál díla se do roku 2009 povaloval na zahradě Podlipanského muzea v Českém Brodě, kdy bylo dochované torzo konzervováno restaurátorem. V roce 2020 pak bylo sousoší po provedené celkové opravě a doplnění chybějících částí umístěno do niky kapličky postavené za účelem jeho vystavení v muzeu lidových staveb v Kouřimi.

Prohlášení za památku

Sousoší sv. Jana Nepomuckého a schodiště vedoucí ke kostelní bráně bylo spolu s kostelem Nanebevzetí Panny Marie zapsáno v roce 1958 do Ústředního seznamu nemovitých kulturních památek ČR pod číslem 30313/ 2–863.

Fotogalerie

Tismice - sousoší sv. Jana Nepomuckého (2019)Tismice - sousoší sv. Jana Nepomuckého, detail (2011)Tismice - sousoší sv. Jana nepomuckého, sv. Jan Nepomucký (2014)

Zdroj informací

Poche E. a kol.: Umělecké památky Čech 4. Praha. Vydalo nakladatelství ČSAV Academia, 1982.

Mapa

Poloha

Sousoší stojí na parapetní zdi schodiště, vedoucího ke kostelní bráně.

GPS: 50°3'20.830"N, 14°49'18.160"E

Přístupnost

Volně přístupné

V této obci ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK