Cesty a památky

Kolínsko » Tlustovousy » archeologické nálezy

archeologické nálezy

Tlustovousy, Archeologická naleziště, Ostatní archeologické nálezy, Pohřebiště

1. Nálezy z neolitu (kultura s lineární keramikou)

Z prostoru obce pochází několik artefaktů sekeromlatů a přeslenů z období let 5500 - 5000 př. n. l.

2. Pohřebiště a sídliště z pozdního eneolitu (kultura zvoncovitých pohárů)

Nedaleko Tlustovouského mlýna (dnes čp. 24) odkryl v roce 1928 rolník František Pilát poblíž úvozové cesty pohřebiště z doby kolem roku 2000 př. n. l. Pohřebiště následně prozkoumal pražský archeolog Jaroslav Böhm, který odkryl osm hrobů ve dvou řadách, vybavených keramickými nádobkami (džbánky, poháry, koflíky a misky). Nálezy jsou uloženy v Podlipanském muzeu v Českém Brodě, pobočce Regionálního muzea v Kolíně.

2. Nálezy z doby bronzové (knovízská kultura)

  • V lomu Na Skalce byly nalezeny 3 lebky a blíže nespecifikované nálezy, které bylo možno datovat do období 1300 - 1050 let př. n. l.
  • Z blíže neurčených míst v obci pochází nález bronzového srpu s plastickou rukojetí, zdobenou důlky, a bronzová sekerka s tulejkou a ouškem, zdobená vodorovnými a šikmými rýhami.

3. Nálezy z raného středověku (doba hradišťní)

Na počátku 20. století byla v bývalé zahradě p. Krutského nalezena keramická nádoba z 8. století.

4. Nálezy z období vrcholného středověku

Na zahradě Tlustovouského mlýna čp. 24 byla na konci 19. století nalezena vázovitá nádobka se zúženým hrdlem bez ouška, zdobená mělkými vodorovnými rýhami a širokou červeně malovanou páskou, gotický klíček ze 14. století a dva zlomky kachlů ze 14. - 15. století - na jednom je hlava archanděla Daniela a na druhém souboj svatého Jiří s drakem. Nálezy jsou uloženy v Podlipanském muzeu v Českém Brodě, pobočce Regionálního muzea v Kolíně.

Fotogalerie

Tlustovousy - archeologické nálezy, džbánek kultury zvoncovitých pohárů (Podlipanské muzeum Český Brod)Tlustovousy - archeologické nálezy, hliněná mísa kultury zvoncovitých pohárů (Podlipanské muzeum Český Brod)Tlustovousy - archeologické nálezy, zlomek středověké kachle s hlavou archanděla (Podlipanské muzeum Český Brod)Tlustovousy - archeologické nálezy, zlomek středověké kachle se sv. Jiřím (Podlipanské muzeum Český Brod)Tlustovousy - archeologické nálezy, středověká nádoba (Podlipanské muzeum Český Brod)

Zdroj informací

Psota J.: Dějiny Tuklat a Tlustovous. Vydala obec Tuklaty 2017.

Mapa

Poloha

GPS: 50°5'26.845"N, 14°45'29.287"E

V této obci ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK