Cesty a památky

Kolínsko » Tlustovousy » mlýn

mlýn

Tlustovousy, Industriál, Mlýny

V Tlustovousech ve středověku existovaly dva mlýny. Starší stával na Tuklatském potoce v centru obce a byl spojen s dnes již zaniklou tvrzí. Poprvé je doložen v roce 1385 jako majetek zderazského kláštera. V 15. století se tento mlýn nazýval "Štítovský", v průběhu 16. století byl zásadně upravován zemany Býchorskými z Raškovic, sídlícími na místní tvrzi. V 17. století ale spolu s tvrzí mlýn zanikl a nic se z něho nedochovalo. Stával na místě dnešního domu čp. 26 a jedinou jeho připomínkou je  dodnes existující rybník.

Mladší mlýn na potoce Výmola severně od vsi vznikl v polovině 15. století a v roce 1455 je označován jako "Zbraslavice". Zachovala se jména několika mlynářů, kteří mlýn vlastnili od 18. století: Jeremiáš Bittner (do roku 1702), rod Mouchů (1702-85), rod Šípků (1785 - 1841), rod Prokůpků (1841 - 1929) a posledním mlynářem byl František Vlach (1929-39). Současná podoba mlýna pochází z přestavby realizované Bohuslavem Prokůpkem na počátku 20. století, v roce 1930 byl upraven na mlýn válcový s francisovou turbínou o výkonu 19,3 HP. Budovy mlýna jsou postaveny okolo dvora těsně vedle sebe, v přední části je přízemní obytný dům s podkrovím a za ním jednopatrová mlýnice. Na ostatních stranách jsou přízemní hospodářské budovy. Nad mlýnem býval na Výmole Mlýnský rybník, zakreslený ještě na mapách III. vojenského mapování (1877-78). Bývalý mlým dnes slouží k obytným účelům.

Fotogalerie

Tlustovousy - mlýn (2018)Tlustovousy - mlýn na mapě III. vojenského mapování 1877-78 (© Agentura ochrany přírody a krajiny - AOPK ČR)

Zdroj informací

Psota J.: Dějiny Tuklat a Tlustovous. Vydala obec Tuklaty 2017.

Vodní mlýny.

Mapa

Poloha

Mlýn čp. 24 stojí na samotě asi 500 metrů severně od Tlustovous při silnici do Horoušan.

GPS: 50°5'50.104"N, 14°45'21.253"E

Přístupnost

Nepřístupné

V této obci ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK