Cesty a památky

Kolínsko » Toušice » archeologické nálezy

archeologické nálezy

Toušice, Archeologická naleziště, Ostatní archeologické nálezy

1. Nálezy z doby keltské (doba laténská)

V roce 1999 byla v rámci záchranného archeologického výzkumu prozkumána archeology z Regionálního muzea v Kolíně část polozemnice ze 3. – 1. stol. př. n. l. Ve výplni byl zjištěn mimořádný nález bronzové mističky vah, 15 ks železných předmětů, 593 ks keramiky, zvířecí kosti, mazanice a struska. Dnes jsou tyto nálezy uloženy v muzeu v Kolíně.

Zdroj informací

Valentová J.: Osídlení Kouřimska v době laténské. Archeologie ve Středních Čechách 10. 2006.

Mapa

Poloha

Nález byl učiněn na zahradě domu čp. 83.

GPS: 49°59'10.460"N, 15°0'15.420"E

V této obci ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK