Cesty a památky

Kolínsko » Třebovle » hradiště

hradiště

Třebovle, Archeologická naleziště, Hradiště a sídliště

Raně středověké slovanské hradiště na výrazné ostrožně v poloze Na Havraníku, kde probíhalo osídlení ve dvou fázích - starší osídlení spadá do 8. století, mladší je datováno do 9. století a souvisí zřejmě s rozkvětem nedalekého hradiště Stará Kouřim. 

Hradiště se nachází na ostrožně, která je z východní strany ohraničena srázem k říčce Výrovce a na severu strmě klesajícím terénem do údolí jejího pravobřežního bezejmenného přítoku. Ze západu do návrší zabíhá menší rokle. Opevnění dnes již není v terénu patrné, existenci valů však dokládá literatura z 19. století. Několikanásobné příčné opevnění (celkem 6 linií) je rozpoznatelné pouze na leteckých fotografiích, opevněná plocha podle provedených měření dosahovala cca 10 ha. Vstup ležel pravděpodobně na západní straně, kde se oblouk vnitřního nejvýraznějšího opevnění zalamuje. Vzhledem k nevýrazné poloze by opevnění lehčí konstrukce muselo vést i nad severní a východní hranou ostrožny.

Archeologický výzkum proběhl na konci 19. století pod vedením J. Waňka, na ploše vymezené ostrožnou byly objeveny především polozemnice s kamennými pecemi v rohu.

Fotogalerie

Třebovle - ostrožna hradiště od jihozápadu (2007)

Zdroj informací

Regionální muzeum Kolín: Kolínsko – území s archeologickými nálezy. Publikace k výstavě v roce 2000.

Lutovský M.: Encyklopedie slovanské archeologie v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, str. 329. Vydalo nakladatelství Libri 2001.

Čtverák V., Lutovský M., Slabina. M. a Smejtek L.: Encyklopedie hradišť v Čechách. Praha, nakladatelství Libri, 2003.

Mapa

Poloha

Hradiště leží východně od Třebovle na výrazné ostrožně, vlevo od silnice z Třebovle do Klášterní Skalice.

GPS: 50°1'42.060"N, 14°58'52.540"E

Přístupnost

Volně přístupné

V této obci ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK