Cesty a památky

Kolínsko » Třebovle » kaplička sv. Jana Nepomuckého

kaplička sv. Jana Nepomuckého
**

Třebovle, Kaple a kapličky

Výklenková zděná kaplička se skupinou barokních soch z červeného nučického pískovce od neznámého umělce, datována chronogramem ICIIICIIMVCVCIICCIVIICI do roku 1727. V některé starší literatuře se mylně uvádí, že se jedná o dílo F. M. Brokofa nebo o dílo z jeho dílny. V roce 2019 byla kaplička restaurována akademickým sochařem Jarmilem Plachým.

V průčelí kapličky je vysoká půlkruhová nika, ve které je umístěn čtyřboký pískovcový sokl ve tvaru komolého jehlanu, ukončený profilovanou římsou a na přední straně ozdobený kartuší s erbem Jana z Hartliebu (čtvrcený štít, kde v prvním poli je doleva hledící lev ve skoku, v druhém a třetím poli je šesticípá hvězda a ve čtvrtém poli je lev ve skoku, hledící doprava; klenotem je lev ve skoku). Na soklu stojí netradičně pojatá socha sv. Jana Nepomuckého, který je zobrazen v pokleku s rukama sepjatýma k modlitbě a s hlavou skloněnou k andělovi, stojícímu po jeho pravém boku a svírajícímu v ruce krucifix. Nad hlavou světce je svatozář s pěti hvězdami. Socha světce i anděla stojí na symbolických oblacích, na kterých je umístěn biret a palmová ratolest. Nad nikou je vytesaná pískovcová hlava andělíčka s křídly a nad ní je horní část kapličky ukončena bohatě profilovanou římsou, která se segmentově vlní. Kaplička je kryta střechou z pálených tašek.

Po stranách niky předstupují před kapličku dva pískovcové hranolové sokly se sochami andělů. Anděl po levé straně se opírá o erb, který je již nečitelný, a má pozvednutou levou ruku směrem k ústům, přičemž vztyčeným ukazováčkem si ústa přikrývá. Druhý anděl se také opírá levou rukou o erb a v pravé ruce drží obálku.

Sousoší vzniklo dva roky před svatořečení světce, nejstarší socha sv. Jana Nepomuckého na Kolínsku je zřejmě na mariánském sloupu v Zásmukách.

Prohlášení za památku

Kaplička je zapsána do Ústředního seznamu nemovitých kulturních památek ČR pod číslem 41736/2–865.

Fotogalerie

Třebovle - kaplička sv. Jana Nepomuckého, celkový pohled (2019)Třebovle - kaplička sv. Jana Nepomuckého, socha světce (2019)Třebovle - kaplička sv. Jana Nepomuckého, erb Jana z Hartliebu (2019)Třebovle - kaplička sv. Jana Nepomuckého, vlevo stojící anděl (2019)Třebovle - kaplička sv. Jana Nepomuckého, vpravo stojící anděl (2019)Třebovle - kaplička sv. Jana Nepomuckého před opravou (2010)

Zdroj informací

Poche E. a kol.: Umělecké památky Čech 4. Praha. Vydalo nakladatelství ČSAV Academia, 1982.

Rišlink V., Jouza L.: Baroko na Kolínsku I. Regionální muzeum Kolín 2001.

Kutil J.: Nápisy okresu Kolín, diplomová práce, str. 229. Univerzita Pardubice, Filosofická fakulta. 2012.

Mapa

Poloha

Kaplička stojí na návsi před zámkem (Sázavským dvorem).

GPS: 50°1'42.640"N, 14°57'45.660"E

Přístupnost

Volně přístupné

V této obci ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK