Cesty a památky

Kolínsko » Třebovle » zámek (Sázavský dvůr)

zámek (Sázavský dvůr)

Třebovle, Zámky, Zámky dochované

Kromě Knížecího dvora na místě staré tvrze existovaly ve středověku v Třebovli další vrchnostenské dvory. Na protějším návrší proti Knížecímu dvoru existoval Horní dvůr a pod ním přímo na návsi Dolní dvůr. V roce 1772 koupil oba tyto dvory opat Sázavského kláštera Leandr Kramář od Josefa z Hartliebu a spojil je v jeden celek; od té doby se oba spojené dvory nazývají Sázavský dvůr.

Při Dolním dvoře nechal opat barokně přestavět starší obytnou budovu do podoby zámečku, která se stala centrem tohoto statku. Současně nechal barokně upravit i obytnou budovu bývalého Horního dvora pro administrativ­ní účely.

Sázavský klášter vlastnil statek až do svého zrušení v roce 1785, poté se stal jeho majitelem Václav Milner. Nový majitel nechal po roce 1811 budovu při bývalém Dolním dvoře opravit a zřídil zde kanceláře a byty, neboť sám sídlil na nedalekém zámku v Hlaváčově Lhotě. V roce 1884 se stali majiteli statku Lichtenštejnové, od nichž připadl v roce 1924 při první pozemkové reformě okresnímu úřadu v Kouřimi. Od roku 1949 do roku 1991 sloužil zámek při bývalém Dolním dvoře pro potřeby zemědělského učiliště v Molitorově (internát), od roku 1991 je prázdný a pustne. Obytná budova bývalého Horního dvora je od roku 1995 v soukromém vlastnictví a byla upravena pro obytné účely.

Zámek je tvořen dvoukřídlou jednopatrovou budovou s průjezdem v bočním křídle. Nad průjezdem se ve směru od vsi dochoval znak Sázavského kláštera. Přízemí zámku je sklenuto valenými klenbami, místnosti v patře jsou plochostropé, zdobené částečně zachovanými štukami a malbami, v jedné místnosti zbytky nástropního obrazu Krista, jedoucího ve voze nebesy.

Fotogalerie

Třebovle - Sázavský dvůr, celkový pohled (2019)Třebovle - zámek (Dolní dvůr) od západu (2019)Třebovle - zámek (Dolní dvůr), hlavní průčelí (2019)Třebovle - zámek, znak Sázavského kláštera na západním průčelí (2007)Třebovle - zámek (Dolní dvůr) od jihovýchodu (2007)Třebovle - zámek (Horní dvůr), brána (2010)Třebovle - zámek (Horní dvůr) od západu (2007)Třebovle - zámek (Horní dvůr), obytná budova (2010)

Mapa

Poloha

Zámek (Sázavský dvůr) leží na východní straně návsi.

GPS: 50°1'43.070"N, 14°57'48.590"E

Přístupnost

Nepřístupné

V této obci ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK