Cesty a památky

Kolínsko » Tuklaty » archeologické nálezy

archeologické nálezy

Tuklaty, Archeologická naleziště, Hradiště a sídliště

1. sídliště a pohřebiště z doby keltské (doba halštatskálaténská)

Na katastru obce byly nalezeny nádoby žárového pohřebiště z 6. – 5. století př. n. l. a soubor keramiky z 3. – 2. stol. př. n. l. Nálezy jsou součástí sbírek Národního muzea v Praze a Podlipanského muzea v Českém Brodě.

2. sídliště z doby stěhování národů (doba římská)

  • V roce 1896 odkryl J. L. Píč jižně od železniční zastávky v poloze "Ve Zlínech" na ploše cca 2,3 ha velké germánské sídliště z období 1. a 2. stol. n. l. Zajímavé jsou zejména zahloubené obdélné polozemnicové domy vystužené 6 dřevěnými kůly o rozměrech 4×5 m, v jednom z nich byly zjištěny dvě železářské pece se zahloubenou nístějí. Podle těchto pecí se analogická železářská zařízení nazývají „tuklatským typem“ (viz též Třebovle). Z lokality byla vyzdvižena neobyčejně pestrá paleta nálezů: střepy hliněných nádob, zlomek terry sigillaty (italská keramika), bronzové vědro, spony, stříbrné, bronzové, železné a kostěné jehlice, bronzový prsten, pinzeta na kroužku, železný klíč, kopí, ostruhy, hroty, hliněné přesleny, jantarové a keramické korále a zvířecí kosti. V letech 2006-15 zkoumal zdejší sídliště přední znalec doby římské Eduard Droberjar, který zde nalezl okolo 200 kusů kovových spon, mezi nimiž vyniká kruhová spona zdobená emailem, a depot 150 kusů denárů z roku 400 n. l. Nálezy ze sídliště jsou součástí sbírek Národního muzea v Praze a Podlipanského muzea v Českém Brodě.
  • V roce 1926 prozkoumal archeolog Jaroslav Böhm nedaleko stávající čerpací stanice u silnice č. 12 Praha - Kolín germánské sídliště z počátku 1. stol. n. l., kde v osmi sídlištních jámách nalezl keramické střepy a zvířecí kosti. Zajímavým nálezem jsou čtyři zdobené keramické poháry plaňanského horizontu, uložené dnes v Podlipanském muzeu v Českém Brodě.

Fotogalerie

Tuklaty -archeologické nálezy, sídliště z doby římské, denárový depot (foto Eduard Droberjar, 2015)Tuklaty -archeologické nálezy, sídliště z doby římské, destičková spona (foto Eduard Droberjar, 2015)Tuklaty -archeologické nálezy, sídliště z doby římské, spony (foto Eduard Droberjar, 2015)

Mapa

Poloha

GPS: 50°5'6.900"N, 14°46'4.150"E

V této obci ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK