Cesty a památky

Kolínsko » Tuklaty » socha sv. Jana Nepomuckého

socha sv. Jana Nepomuckého
*

Tuklaty, Sochy a sousoší

Velmi kvalitní barokní pískovcová socha z roku 1743 od neznámého autora, signována monogramem F. P.  Postavena byla zásluhou místního fartáře P. Václava Pečeného na počest odchodu bavorských a francouzských vojáků, kteří v Čechách operovali během války o rakouské dědictví. Socha byla restaurována v letech 2011-12 sochařem Martinem Kulhánkem.

Základnu tvoří čtyři pískovcové desky, na kterých je umístěn trojdílný, bohatě profilovaný odstupňovaný pískovcový sokl, ukončený profilovanou římsou, která se na čelní a zadní starně obloukovitě zvedá. Pod obloukem římsy je reliéfní rokajová výzdoba. Na přední straně soklu je latinský nápis s chronogramem: HOSTIBVS ABACTIS GRATES DEO ET DIVO IOAN(N)I AGENS HOC OPVS POSVIT VENCESLAVS P(E)C ZENI LOCI PAROCHVS (český překlad: Po zahnání nepřátel díky dávaje Bohu a nebešťanu Janovi toto dílo založil Václav Pečený místní farář). Na římse stojí socha světce v mohutném kontrapostu s esovitým prohnutím, držící v levé ruce krucifix a v pravé ruce kanovnickou čepici.

Prohlášení za památku

Socha byla zapsána 3. května 1958 do Ústředního seznamu nemovitých kulturních památek ČR pod číslem 41664/2–869.

Fotogalerie

Tuklaty - socha sv. Jana Nepomuckého (2018)Tuklaty - socha sv. Jana Nepomuckého, postava světce (2018)Tuklaty - socha sv. Jana Nepomuckého, nápisová deska (2018)

Zdroj informací

Rišlink V., Jouza L.: Baroko na Kolínsku I. Regionální muzeum Kolín 2001.

Psota J. ml., Kyselová P., Bednář M., Jindřich J.: Drobné památky v Úvalech a okolí. Klub přátel historie a přírody Úval a okolí 2009.

Kutil J.: Nápisy okresu Kolín, diplomová práce, str. 245. Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická. 2012.

 

Mapa

Poloha

Socha stojí na volném prostranství mezi kostelem a tvrzí (zvonicí).

GPS: 50°5'8.698"N, 14°46'5.407"E

Přístupnost

Volně přístupné

V této obci ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK