Cesty a památky

Kolínsko » Tuklaty » venkovská usedlost čp. 18.

venkovská usedlost čp. 18.
*

Tuklaty, Venkovské domy, Zděné stavby

Venkovská usedlost rodiny Burghardových z 18. století, uzavřená pozdně barokní klenutou bránou z roku 1779. Rodina majitelů statku je v Tuklatech poprvé doložena v roce 1700 a na statku žila až do 2. pol. 19. století. Jakub Burghard postavil za vsí kamenný kříž.

Přízemní obdélný dům, krytý sedlovou střechou, je štítem orientovaný k silnici. Průčelí je dvouosé, členěné lizénovým rámcem s nárožími zdůrazněnými omítkovým kvádrováním a ukončené trojúhelníkovitým štítem s nikou pro sošku. Navazující ohradní zeď s branou a brankou téměř dosahuje výšky korunní římsy domu. Oba vstupy zaklenuté valeným obloukem rámují pískovcová ostění s lištou a vrcholovým klenákem,  klenák nad průjezdem brány je zdoben rámem, ve kterém je vytesán letopočet 1779. Stojky brány ukončuje odstupňovaná páska. Odstupňovaná římsa zdůrazněná vlysovým pásem je nad brankou přímá, avšak nad bránou se segmentovitě zvedá. Korunu kryjí prejzy. Vjezd brány rámují pilastry s hlavicemi přecházejícími do korunní římsy a jsou v ní zavěšena dřevěná vrata rámové konstrukce, výplně tvoří na šikmo skládané lišty. Na bránu dále navazuje nižší ohradní zeď. 

 

Prohlášení za památku

Brána s brankou venkovské usedlosti byla 23. 11. 1987 zapsána do Ústředního seznamu nemovitých kulturních památek ČR pod číslem 13956/2–3469.

Fotogalerie

Tuklaty - venkovská usedlost čp. 18 (2018)Tuklaty - venkovská usedlost čp. 18, brána (2018)

Mapa

Poloha

Usedlost čp. 18 se nachází pod farou na křižovatce silnic od železniční zastávky a z obce do Rostoklat.

GPS: 50°5'6.530"N, 14°46'10.920"E

Přístupnost

Nepřístupné

V této obci ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK