Cesty a památky

Kolínsko » Týnec nad Labem » archeologické nálezy

archeologické nálezy
**

Týnec nad Labem, Archeologická naleziště, Hradiště a sídliště, Ostatní archeologické nálezy

1. nálezy z období neolitu (mladší doba kamenná)

V rámci záchranného archeologického výzkumu v roce 2014, vedeného Mgr. Zdeňkem Benešem, archeologem z Ústavu archeologické památkové péče středních Čech, bylo v poloze "Pod Hradem" (mezi jižními svahy hradiště Kolo a Labem) objeveno několik nálezů neolitického stáří, jedná se o zlomky keramiky kultury s lineární keramikou a zlomek kamenného sekeromlatu.

2. nálezy z období lužické a knovízské kultury (mladší až pozdní doba bronzová)

V rámci záchranného archeologického výzkumu v roce 2014, vedeného Mgr. Zdeňkem Benešem, archeologem z Ústavu archeologické památkové péče středních Čech, byly v poloze "Pod Hradem" (mezi jižními svahy hradiště Kolo a Labem) objeveny čtyři bronzové různě veliké náramky s jednoduchými neprofilovanými konci s jemným příčným rýhováním (cca 1300 př. n. l.), zlomky dvou seker s tulejí a ouškem, zlomky jehlic a několik hrotů šípů (cca 1600 př. n. l.).

3. Osada s labským přístavem z doby keltské (laténské)

V rámci záchranného archeologického výzkumu v roce 2014, vedeného Mgr. Zdeňkem Benešem, archeologem z Ústavu archeologické památkové péče středních Čech, bylo v poloze "Pod Hradem" (mezi jižními svahy hradiště Kolo a Labem) objeveno na ploše 1,3 ha osídlení z období laténské kultury (2. - 1. století př. n. l.), které bylo zázemím výše položeného opevněného hradiště (snad oppida).

Během archeologického výzkumu bylo prozkoumáno 732 objektů a odkryto bylo několik desítek domů - zahloubených chat, polozemnic. Mezi výjimečné nálezy pak patří soubor keltských mincí z ražby kmene Bójů (typ Stradonice) - 30 kusů stříbrných obolů (na některých je reliéf koníčka a obličeje na druhé straně), dvě zlaté osminy statéru (duhovky) mušlové řady a jeden jihobavorský kvinár. Neočekávaným nálezem pak byla bronzová ataše v podobě hlavy kance, původně součást kování dřevěné nádoby, která je velmi detailně zpracována a nemá v Čechách žádnou analogii s podobným nálezem (na podzim roku 2015 byla očištěna a konzervována). Z dalších nálezů se jedná o bronzový prsten se skleněnou vložkou a vyobrazením grifa (jedná se o import z prostředí Římské říše z doby před vládou Caesara), několik stovek kovových nálezů, z nichž nejzajímavější jsou nalezené nástroje jako železný sekáč (nalezený přímo v jedné polozemnici) nebo železná sekera a různé drobné šperky, přívěšky, závěsky, klíče, římská zrcátka, zlomky, skleněné perly nebo zlomky kobaltově modrého náramku. Z obvyklejších kamenných nálezů se jedná o části nebo celé žernovy (mlecí kameny) ze znělce vytěženého z Kunětické hory u Pardubic, nalezené většinou přímo v obytných objektech. Všechny nálezy se nacházejí v Ústavu archeologické památkové péče středních Čech, kde probíhá jejich třídění a konzervace.

Fotogalerie

Týnec nad Labem - archeologické nálezy, vyznačená plocha výzkumu (foto ArcheusDW, 2014)Týnec nad Labem - archeologické nálezy, výzkum (foto Tomáš Smrčka, 2014)Týnec nad Labem - archeologické nálezy, zlatá keltská mince (foto Tomáš Smrčka, 2015)Týnec nad Labem - archeologické nálezy, bronzová aplika v podobě kance těsně po nálezu (2014, archiv Ústavu archeologické památkové péče středních Čech)Týnec nad labem - archeologické nálezy, aplika kance po konzervování (foto J. Lohnická 2015)Týnec nad labem - archeologické nálezy, aplika kance v ruce Zdeňka Beneše z Ústavu archeologické památkové péče středních Čech(2017)Týnec nad Labem - archeologické nálezy, volná rekonstrukce dřevěného vědra (kresba A. Sosnová 2015)

Zdroj informací

Beneš, Z.: Záchranný archeologický výzkum podhradí hradiště Kolo u Týnce nad Labem, okr. Kolín, Archeologie ve středních Čechách 19/1, 245-253 (2015).

Odkaz

www.cestyarcheologie.cz

Mapa

Poloha

GPS: 50°2'35.530"N, 15°22'2.810"E

Přístupnost

Volně přístupné

V tomto městě ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK