Cesty a památky

Kolínsko » Týnec nad Labem » dům čp. 158

dům čp. 158
*

Týnec nad Labem, Městské domy, Město Týnec nad Labem

Původně přízemní pozdně barokní dům z konce 18. století, v roce 1859 přestavěný do dnešní podoby zvýšením o jedno patro a opatřený současnou klasicistní fasádou. V roce 2008 byla provedena památková obnova domu.

Patrový obdélný nárožní dům s dvěma okny na západní (do náměstí) a třemi okny do jižní fasády, završený valbovou střechou. Fasáda je členěna kvádrováním, všechna okna jsou původní, dvojitá, šestidílná, rámovaná profilovanou šambránou a v prvním patře navíc s přímou nadokenní římsou. Přízemí se otevírá dvěma výkladnicemi, svědčícími o obchodním využití objektu. Nároží patra je probráno nikou, v níž je umístěno starší (z původního domu) sousoší sv. Anny vyučující P. Marii.

Prohlášení za památku

Dům je zapsán do Ústředního seznamu nemovitých kulturních památek ČR pod číslem 40247/2–3471.

Fotogalerie

Týnec nad Labem - dům čp. 158 (3. 4. 2011)

Mapa

Poloha

Dům čp. 158 stojí na nároží Masarykova a Komenského náměstí.

GPS: 50°2'28.876"N, 15°21'29.719"E

Přístupnost

Nepřístupné

V tomto městě ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK