Cesty a památky

Kolínsko » Týnec nad Labem » hřbitov

hřbitov
*

Týnec nad Labem, Funerálie, Hřbitovní brány a zdi, Hřbitovní kříže, Náhrobky

Hřbitov založený v roce 1786 po zrušení původního hřbitova u kostela sv. Jana Křtitele, na kterém se dochovala řada cenných historických náhrobků. Hřbitov je obehnaný původní barokní zdí s branami na západě a jihozápadě, starší jižní část hřbitova je téměř obdélná, severní novější část je lichoběžníková, s ostrým rohem na severozápadě.

  • Barokní pískovcový náhrobník* Eleonory Špecingerové († 18. 5. 1794) s reliéfem ukřiživaného Krista, lebky a zkřížených hnátů a částečně čitelným českým nápisem: INRI / LETA PANĚ 1794 DNE 18 MAJE USNULA W PANU PANI ELEONORA SSPECINGAROWA ROZENA  [---]OSSOW[---] GSA POCHOWANA MAGE 75 LET W MANZELSTWI Z  [---] GSAUE 52 LET  [---] B[---] DEG BOZE  [---] OD [---] A  [---] W  [---]. Náhrobník je u vnější jižní stěny presbytáře kostela Panny Marie Sedmibolestné.
  • Reliéfní pískovcový náhrobník* rodiny Špecingerovy z roku 1802, tvořený vysokým soklem s vázami a sochou truchlící ženy, která se o něj loktem opírá. Horní část náhrobku tvoří dvoustupňový podstavec s reliéfem vah, knih a šavle, ukončený křížem, přes který je přehozená splývající nařasená látka. Na černé mramorové desce je nápis: ZDE ODPOČJWÁ W PÁNU S SWÝMA RODIČEMY KAREL ŠPECINGER MESSTIAN 1RADNÍ A ADWOKÁT TANECKY MAGE WĚKU 70 LET. MARIA ANNA 15 LETÁ A KAREL 4 NEDĚLE STARIJ DWĚ DITKY GEGO. ON GICH PŘEDESSEL 20 ZÁŘIJ 1802 A DITKY NASLEDOWALY W TOM ROCE OTCE SWEHO. ZHASNUL ROD SWĚTU A ŽJWAEST BOHU OČEKAWACIE SLAWNEHO Z MRTVIJCH WSTANI. TAK SE W SWĚTĚ MARNEM STÁWÁ WSSECHNA W NEM SLAWA PŘESTAWA. S WAMI MESSTIANE SE LAUCJ DO MODLIDEB SE PORAUCJ. Náhrobník je u vnější jižní stěny presbytáře kostela Panny Marie Sedmibolestné.
  • Centrální pískovcový hřbitovní kříž z roku 1815. Kříž stojí po jižní straně kostela ve starší části hřbitova.
  • Hrobka* Harrerovy rodiny z roku 1829. Do severní stěny zdi, obklopující hrobku, jsou vsazeny tři pískovcové epitafy. První je nad hrobkou Františka Karla Harrera († 31. 3. 1829) a Sidonie Klotildy Harrerové († 3. 9. 1829) s německým nápsem: HEIR RUHT FRANZ KARL HARRER GEBOREN DEN 14 APRIL 1796 GESTORBEN DEN 31 MARZ 1829 UND SEIN KIND SIDONIA KLOTILDE GEBOREN DEN 27 MAY 1826 GEST(orben) DEN 3 SEPT(en)BR 1829. DIESE IHREUREN UIBERRESTE EINES BIEDERN DER MIR GATTE HIESS. UND ZU FRUH DIE SCHMERZ GEPRESSTE GATTIN IN DES LEBENS STURM VERHIESS. BURGT DER KUHLE SCHOOS DER ERDE. DECKT DER TODENSSCHAFFEN DU STERE NACHT SANFIER RUHE LABUNG WERDE. DER GELIEBTEN ASCHE UND BEWACHT. VON DER GATTENLIEBE IREUEN SINN. STEHE FEST DAS DENKMAL IMMER HIN.
    Druhý je nad hrobkou Babety Dobrovské († 1859) a třetí nad hrobkou Antonína Karla Dobrovského († 14. 4. 1846) zhotovený v roce 1846 kutnohorským rytcem Janem Zeleným. Do jižní stěny hrobky jsou vsazeny dva epitafy, první pískovcový se jmény Anna Čapková († 1857) a Emílie Dvořáková († 1875) a druhý je černá leštěná deska Ferdinanda, Emílie a Vilmy Mensingrových. Hrobka je vložena do západní části zdi hřbitova proti vchodu do kostela.
  • Hrobka rodiny Cukrovy a Kettzovy z bílého mramoru z roku 1854 od kameníka Gränolera z Vápenného Podolu. Náhrobník je ve tvaru pseudogotické osmiboké vížky se slepými arkádami ukončenými fiálou, ve třech arkádách jsou nápisy o pochovaných: Jan Hynek Cukr (* 10. 2. 1792 - † 10. 11. 1866), Anna Kettzová (* 1764 - † 5. 5. 1854) a Otta Kettz (* 1865 - † 20. 5. 1868). Hrobka je při severní stěně presbytáře kostela.

Prohlášení za památku

Ohradní zeď hřbitova s branami a sedm náhrobků je spolu s kostelem Panny Marie Sedmibolestné zapsáno do Ústředního seznamu nemovitých kulturních památek ČR pod číslem 102585.

Fotogalerie

Týnec nad Labem - hřbitov, ohradní zeď (2017)Týnec nad Labem - hřbitov, západní brána (2017)Týnec nad Labem - hřbitov, jižní brána (2017)Týnec nad Labem - hřbitov, centrální hřbitovní kříž (2010)Týnec nad Labem - hřbitov, náhrobník Eleonory Špecingarové (2017)Týnec nad Labem - hřbitov, náhrobník Eleonory Špecingarové, nápis (2017)Týnec nad Labem - hřbitov, náhrobník rodiny Špecingarovy (2017)Týnec nad Labem - hřbitov, náhrobník rodiny Špecingarovy, detail (2017)Týnec nad Labem - hřbitov, náhrobník rodiny Cukrovy a Kettzovy (2017)Týnec nad Labem - hřbitov, hrobka rodiny Harrerovy (2017)Týnec nad Labem - hřbitov, náhrobník rodiny Harrerovy, náhrodní desky na jižní stěně (2017)Týnec nad Labem - hřbitov, náhrobník rodiny Harrerovy, náhrodní desky na severní stěně (2017)

Zdroj informací

Kutil J.: Nápisy okresu Kolín, diplomová práce, str. 290, 297 a 324. Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická. 2012.

Mapa

Poloha

Hřbitov se nachází na severozápadním okraji města kolem kostela Panny Marie Sedmibolestné.

GPS: 50°2'39.486"N, 15°21'9.405"E

Přístupnost

Volně přístupné

V tomto městě ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK