Cesty a památky

Kolínsko » Týnec nad Labem » obchodní dům a hotel Racek

obchodní dům a hotel Racek
*

Týnec nad Labem, Ostatní stavby, Hospody a hotely

Obchodní dům a hotel Racek (podle původního projektu se měl jmenovat C&A) postavený v letech 1974-81 podle návrhu architekta Čeňka Feixe závodem Obchodní projekt Praha. Jedná se o vzorovou a velmi hodnotnou ukázku racionální architektury přelomu 70. a 80. let 20. století, založené na přísně modulové geometrii. Významná je přitom i hmotová přiměřenost stavby ve vztahu k ostatním domům na náměstí.

Budovu tvoří železobetonový skelet, který se skládá ze dvou částí. Vyšší dvoupatrové křídlo, kde jsou umístěny prodejní prostory, se obrací do náměstí a v nižším podlouhlém jednopatrovém křídle podél ulice Krále Jiřího se nachází ubytovací a stravovací zařízení. Hlavní průčelí budovy, orientované do náměstí, je tříosé s asymetricky umístěným vchodem. Rovina parteru je obložena hnědočerveným keramickým obkladem tvarově imitujícím cihlu, který je uspořádán v pravidelné běhounové vazbě. Prostory vyšších pater mírně přesahují půdorys přízemí a jejich hmota je podepřena subtilními pilíři o čtvercovém půdorysu, které při osovém pohledu vyplňují prostory mezi otvory výloh a vstupu. Prodejní prostory prvního i druhého patra se shodně propisují do fasády dvojicí vysoko umístěných čtyřdílných pásových oken a jedním mohutným šestidílným oknem, které ve své horní části opakuje čtyřdílné členění oken sousedních, avšak v dolních dvou třetinách je tvořeno už jen dvěma širokými okenními rámy. Nad korunní římsou ve středu okenních os dvojice pásových oken je umístěn nápis OBCHODNÍ DŮM, původně vyveden v modré barvě. Fasáda mírně zapuštěného východního obslužného křídla je hladká a bez oken, jejímu středu však původně dominovalo velké logo obchodního domu – stylizovaná silueta letícího ptáka a pod ním RACEK, oboje vyvedeno v téže modré barvě jako původně nápis nad sousedním křídlem. Zatímco prodejní křídlo je členěno převážně horizontálně, hmota ubytovacího křídla balancuje svůj podlouhlý charakter výrazně vertikálním členěním. V přízemí se nachází šestice prostorných trojdílných oken, osvětlujících prostory restauračního zařízení, a prosklený asymetricky umístěný vchod. První patro, které i v tomto případě půdorysně přesahuje přízemní část, je traktováno jedenácti nečleněnými okenními otvory, za nimiž se nacházejí jednotlivé hotelové pokoje.

Za hlavním vchodem obchodní části budovy je umístěna vstupní hala s dvouramenným schodištěm po pravé straně, která spojuje prodejní prostory v přízemní a v dalších dvou patrech. Po levé straně je umístěn vchod do samoobsluhy potravin, na níž navazují skladové prostory. V prvním patře se v prostorách nad prodejnou potravin nacházela prodejna průmyslového zboží, kancelář, šatna a sklady, ve druhém patře pak prodejna textilu, oděvů a obuvi, později také nábytku. Nosné pilíře zde byly obloženy dřevem a zrcadly, reklamní poutače umístěné v oknech zůstaly dodnes částečně zachovány. V přízemí ubytovací části objektu se nalézá jídelna se salonkem, formanka, recepce, kuchyně a sociální zařízení. Vstupní hala za hlavním vchodem je částečně obložena dřevem a na její centrální stěně je osazen přibližně kruhový figurální reliéf s motivem ženy sedící ve větrné krajině od české umělkyně Marie Hrabětové, absolventky ateliéru užitého sochařství pražské UMPRUM a žačky významného sochaře a tehdejšího rektora školy Jana Kavana. Hotelová restaurace i formanka byly vybaveny typovými stolky a židlemi, které byly v 90. letech 20. století vyměněny za současné. První patro hotelu tvoří trojtakt se středovou chodbou, po jejíchž obou stranách se nacházejí hotelové pokoje, jejichž původní zařízení, tedy sedací nábytek, stoly, police a skříně, zůstalo dodnes zachováno.

Jedná se o výjimečně autenticky skvěle zachovanou stavbu, která dodnes slouží původnímu účelu, a to jak v ubytování, tak v prodejní části, přičemž většina z původního zařízení zůstala zachována. Obchodní dům a hotel Racek byl ve své době významnou realizací z oblasti služeb, která podstatným způsobem zlepšila občanskou vybavenost oblasti Týnecka a přilehlého okolí mezi Kolínem a Přeloučí.

Prohlášení za památku

Dům není kulturní památkou, od 1. 9. 2003 je však památkově chráněn jako součást městské památkové zóny.

Fotogalerie

Týnec nad Labem - obchodní dům a hotel Racek (2020)

Mapa

Poloha

Budova hotelu a obchodního domu Racek čp. 499 se nachází v severozápadní části Masarykova náměstí v Týnci nad Labem.

GPS: 50°2'32.081"N, 15°21'27.450"E

Přístupnost

Přístupné po dohodě

V tomto městě ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK