Cesty a památky

Kolínsko » Týnec nad Labem » sousoší Piety

sousoší Piety
**

Týnec nad Labem, Sochy a sousoší

Pozdně barokní sousoší Piety z roku 1801 od pražského sochaře Františka Xavera Lederera (1758 - 1811), postavené nákladem týneckých měšťanů Jana a Barbory Harrerových. Původně bylo umístěno ve výklenku na druhé straně silnice, na nynější místo bylo přesunuto z důvodu ohrožení automobilovým provozem. V letech 2007–08 bylo sousoší restaurováno, přičemž bylo upraveno i jeho okolí.

Dolní část díla tvoří jednoduchý pískovcový hranolový sloupek s římsou a menším obdélným soklíkem v horní část. Na sloupku vpředu je vsazena černá mramorová deska s českým chronografickým nápisem: POZORUGTE GESTLY GEST BOLEST GAKO BOLEST MÁ / PLÁČ JEREMIÁŠŮV CIVXII / TVTO SSTATVI K DVKAZV POBOŽNOSTI KE CTI BOLESTNE PANNII POSTAWILII JAN A BARBORA MANŽELÉ HARREROWII / 1801 a nad ní je kovaný železný stojan na svíci.

Na sloupku je vlastní pískovcové sousoší Piety (sedící Panna Maria, držící na klíně bezvládné Kristovo tělo), za kterým vyrůstá prostý kamenný kříž, jehož horní část je doplněna páskou s nápisem INRI. Panna Maria je zpodobněna jako mladá žena zahalená v závoj a řasnatém rouchu, které v četných měkkých záhybech splývá a nechává odhalená její ňadra. Pravé ňadro je probodnuto mečem v podobě kříže. Postava má skloněnou hlavu, pravou rukou podpírá záda bezvládného Krista, levá pak spočívá volně položená na Kristově pravé paži. V Mariině proporčně vyrovnané tváři se odráží výraz bolu, který je však prostoupený ušlechtilým klidem. Postava Krista je podaná expresivněji - jeho tělo je zobrazeno v agónii, přesvědčivě vyjádřené ostrými úhly zalomení končetin a hlavy i křečovitým vzepnutím hrudníku, který spočívá na Mariině klíně. Kristova tvář je vytočena k pravému rameni (tedy i směrem k divákovi), její rysy jsou ostře řezané. Celkový výraz tváře vyjadřuje utrpení. Kristus je zobrazen nahý, s bederní rouškou, tvořenou drapérií s paralelními záhyby.

Dílo je v rámci širšího regionu zcela ojedinělou památkou a ačkoliv ikonografie i styl povedení je spíše komvenční, je neobyčejně kvalitně provedené a působí silou vyjádřeného žalu. Historizující gotické pojetí je dáno povahou objednávky.

Prohlášení za památku

Pieta byla 23. 6. 2004 zapsána do Ústředního seznamu nemovitých kulturních památek ČR pod číslem 101080.

Fotogalerie

Celkový pohled (2009)Detail (2009)Celkový pohled od západu (2010)

Mapa

Poloha

Pieta stojí na předmostí na pravém břehu Labe v místech zvaných Na Dole.

GPS: 50°2'21.700"N, 15°21'24.700"E

Přístupnost

Volně přístupné

V tomto městě ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK